Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivim prijaviteljem smatra se udruga osnovana sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj 74/14., 70/17., 98/19. i 151/22.), a koja ispunjava opće uvjete ovog Poziva

Rok za prijavu

9 listopada, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

Predmet natječaja

Predmet Javnoga poziva je financiranje projekata udruga za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za potrebe slijepih i slabovidnih učenika u osnovnim i srednjim školama te studenata na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj za školsku/akademsku godinu 2023./2024.

Prihvatljivim prijaviteljem smatra se udruga osnovana sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj 74/14., 70/17., 98/19. i 151/22.), a koja ispunjava opće uvjete ovog Poziva.

Prioriteti prijave na Javni poziv ima udruga:

  • koja je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske te aktivno i kontinuirano djeluje na području Republike Hrvatske;
  • čije je primarno djelovanje usmjereno na pružanje potpore slijepim i slabovidnim učenicima i studentima u odgojno-obrazovnim ustanovama i visokim učilištima u Republici Hrvatskoj;
  • koja ima najmanje jednog suradnika osobu odgovarajuće kvalifikacije (edukator-rehabilitator), a ostali suradnici odgovarajuće kompetencije i najmanje pet godina specifičnog iskustva potrebnog za realizaciju aktivnosti prilagodbe i izrade udžbenika i drugih materijala primjerenih potrebama slijepih i slabovidnih učenika i studenata;
  • koja u projektno partnerstvo uključuje odgojno-obrazovnu ustanovu, a može uključiti i dodatne partnere koji djeluju u području obrazovanja, javne ustanove, nakladničke kuće, organizacije civilnog društva te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
  • koja u svoj rad uključuje volontere i/ili studente;
  • koja na provedbi projekta namjerava zapošljavati nezaposlene osobe odgovarajuće kvalifikacije, s iskustvom u području prilagodbe, o čemu prilažu Izjavu o namjeri zapošljavanja. Prednost imaju osobe s invaliditetom s odgovarajućom kvalifikacijom i iskustvom.

 

Projekt se provodi isključivo na području Republike Hrvatske, u školskoj/akademskoj godini 2023./2024., a može trajati najdulje do 1. lipnja 2024. godine.

Udruga može prijaviti projekt za osiguranje pristupačnosti, prilagodbu i izradu udžbenika/literature, koji do sada nisu financirani ili dostupni, te dotisak postojećih nastavnih sredstava za potrebe slijepih i slabovidnih učenika i/ili studenata koji pohađaju odgojno-obrazovne ustanove/visoka učilišta u sljedećim područjima:

  • P1. Osnovna škola
  • P2. Srednja škola
  • P3. Visoka učilišta.

 

Ministarstvo planira na temelju Javnog poziva dodijeliti iznos do 400.000,00 eura/3.013.800,00 kuna, ovisno o priljevu sredstava iz prihoda od igara na sreću. Najmanji iznos koji prijavitelj može zatražiti za dotisak na brajici/digitalnome obliku i prethodno prilagođene udžbenike je 663,61 eura/5.000,00 kuna, a najviši iznos po projektu do 26.544,56 eura/200.000,00 kuna. Udruga isključivo može prijaviti do dva projekta na Javni poziv.

Popunjene i potpisane obrasce, kao i svu traženu popratnu dokumentaciju, prijavitelji trebaju dostaviti najkasnije do 9. listopada 2023. godine na adresu elektroničke pošte: udzbenici@mzo.hr, s naznakom „Javni poziv za financiranje projekata (listopad 2023.) – prilagodba i izrada udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2023./2024.“

Objavljeni natječaj

Skip to content