Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivim prijaviteljem smatra se udruga koja udovoljava općim uvjetima ovog Javnog poziva

Rok za prijavu

1 ožujka, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2022. godinu 

Predmet natječaja

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2022. godinu.

Ciljevi javnog poziva su:

  • standardizirano, pravovremeno i sustavno pružanje informacija poljoprivrednom i ruralnom sektoru;
  • osiguranje dostupnosti ključnih informacija u poljoprivrednom sektoru;
  • osiguranje sustavne i kontinuirane suradnje s udrugama koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske;
  • suradnja na razvoju edukativnih programa;
  • razvijanje programa uključivanja volontera u udrugama/ organizacijama civilnog društva koje pružaju podršku poljoprivrednoj i ruralnoj zajednici.

 

Opći cilj Javnog poziva:

  • jačanje suradnje s udrugama koje zastupaju interese poljoprivrednog sektora.

 

Posebni cilj Javnog poziva:

  • financiranje aktivnosti programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske.

 

Prihvatljivi prijavitelj može biti udruga koja prijavljuje program u okviru ovog Javnog poziva.

Prihvatljivi tipovi programskih aktivnosti u okviru Javnog poziva koji su obvezni za prijavitelja koji se moraju provoditi su sve dolje navedene aktivnosti:

  • osiguranje visoke razine standarda i kvalitete usluga pri promidžbi poljoprivrede i ruralnog prostora;
  • podizanje javne svijesti o važnosti poljoprivrede i ruralnog prostora i uslugama koje su dostupne u sklopu programa (letci, brošure, plakati, medijske/promidžbene aktivnosti);
  • provođenje evaluacije programskih aktivnosti.

 

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 1.000.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava traje od 1. veljače 2022. do 1. ožujka 2022. godine, odnosno do 16:00 sati istog dana.

Obvezne obrasce za prijavu programa i propisanu dokumentaciju (ne veću od 12MB po obrascu) potrebno je poslati u papirnatom (jedan izvornik) i elektroničkom obliku (na CD-u) na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, „Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2022. godinu„, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content