Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske

Rok za prijavu

20 travnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2022. godini

Predmet natječaja

Sukladno ovome javnom pozivu Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu organizatorima znanstvenih i znanstvenostručnih skupova/škola održanima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

Znanstvenim i znanstvenostručnim skupom smatra se:

  • redovito ili povremeno okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja,
  • razmjene iskustava i rasprave o važnim pitanjima iz pojedinog područja znanosti te
  • donošenja smjernica i odluka u vezi s poticanjem daljnjeg razvoja znanosti i struke,
  • redovito ili povremeno znanstveno-edukacijsko okupljanje namijenjeno studentima i mladim znanstvenicima.

 

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske u najvećem iznosu od 50.000,00 kuna za pojedini skup/školu za pokriće:

  • pripremnih troškova organizacije skupa/škole (tiskanje poziva, obavijesti, programa, materijala, poštarina, izrada internetske stranice skupa/škole),
  • najma dvorane i opreme za vrijeme održavanja skupa/škole (do pet dana),
  • tiskanja knjige sažetaka radova i ostalih materijala sa skupa/škole na drugim medijima,
  • ostalih troškova izravno vezanih uz provedbu programa skupa/škole (npr. usluge usmenog i pisanog prijevoda, usluga lektoriranja i recenziranja radova, troškova puta i smještaja organizatora i pozvanih predavača i sl.).

 

Prijavitelj u zahtjevu mora točno navesti koji od prihvatljivih troškova prijavljuje i u kojem iznosu, a za svaki prijavljeni trošak dužan je dostaviti preslike računa ili predračuna/ponuda.

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a zahtjevi se podnose zaključno s danom 20. travnja 2022. godine. Elektronički obrazac kao i elektroničke prijave zatvaraju se 20. travnja 2022. godine u 16.00 sati.

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju dostaviti na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za znanost i tehnologiju, „Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2022. godini“, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb ili elektroničkim putem u sustavu webObrasci.

Objavljeni natječaj

Skip to content