Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske

Rok za prijavu

31 kolovoza, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2021. godini

Predmet natječaja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljivat će financijsku potporu organizatorima znanstvenih i znanstvenostručnih skupova/škola održanima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

Znanstvenim i znanstvenostručnim skupom smatra se redovito ili povremeno okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustava i rasprave o važnim pitanjima iz pojedinog područja znanosti te donošenja smjernica i odluka u vezi s poticanjem daljnjeg razvoja znanosti i struke.

Znanstvenom i znanstvenostručnom školom smatra se redovito ili povremeno znanstveno-edukacijsko okupljanje namijenjeno studentima i mladim znanstvenicima.

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14 i 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske u najvećem iznosu od 50.000,00 kuna za pojedini skup/školu za pokriće:

  • pripremnih troškova organizacije skupa/škole (tiskanje poziva, obavijesti, programa, materijala, poštarina, izrada internetske stranice skupa/škole),
  • najma dvorane i opreme za vrijeme održavanja skupa/škole (do pet dana),
  • tiskanja knjige sažetaka radova i ostalih materijala sa skupa/škole na drugim medijima,
  • ostalih troškova izravno vezanih uz provedbu programa skupa/škole (npr. usluge usmenog i pisanog prijevoda, usluga lektoriranja i recenziranja radova, troškova puta i smještaja organizatora i pozvanih predavača i drugi).

 

Prijavitelj u zahtjevu mora točno navesti koji od prihvatljivih troškova prijavljuje i u kojem iznosu, a za svaki prijavljeni trošak dužan je dostaviti preslike računa ili predračuna/ponuda.

U propisanome roku ovoga javnog poziva potrebno je cjelovitu natječajnu dokumentaciju dostaviti:

a) u tiskanome obliku na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za znanost i tehnologiju, „Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2021. godini“, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb.

b) elektroničkim putem u sustavu webObrasci.

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a zahtjevi se podnose zaključno s danom 31. kolovoza 2021. godine. Elektroničke prijave zatvaraju se u utorak, 31. kolovoza 2021. godine, u 16.00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content