Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge

Rok za prijavu

8 srpnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2021. godini

Predmet natječaja

Sukladno ovome Javnom pozivu, Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu organizacijama civilnog društva – znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama za njihovu redovitu djelatnost u 2021. godini.

Znanstvenom i znanstvenostručnom udrugom, smatra se dobrovoljno i registrirano udruženje znanstvenih i stručnih djelatnika osnovano radi djelovanja, promidžbe, unaprjeđenja i razvoja znanosti i struke, pružanja stručne pomoći u obrazovanju i stjecanju novih znanja iz područja znanosti za koje su osnovane te popularizacije znanosti i rezultata znanstvenih istraživanja.

Pravo prijave na Javni poziv imaju organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Financijska potpora dodjeljuje se u najvećem iznosu od 25.000,00 kuna za pokriće troškova:

  • obavljanja osnovne djelatnosti;
  • nabave opreme te
  • izobrazbe i usavršavanja članova udruge.

 

U postupku ocjenjivanja zahtjeva za financijsku potporu uzet će se u obzir sljedeći elementi:

  • značenje udruge;
  • veličina udruge;
  • opseg ukupne djelatnosti udruge;
  • udio znanstvene djelatnosti  u ukupnoj djelatnosti udruge.

 

Cjelovitu natječajnu dokumentaciju potrebno je dostaviti:

a) u tiskanom obliku na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za znanost i tehnologiju, „Javni poziv za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2021. godini“, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb,

b) ili elektroničkim putem u sustavu webObrasci.

 

Zahtjevi se podnose zaključno s danom 8. srpnja 2021. godine, a elektroničke prijave zatvaraju se 8. srpnja 2021. godine, u 16.00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content