Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva – udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, a koje se bave znanstvenostručnim, obrazovnim ili popularno-znanstvenim aktivnostima

Rok za prijavu

31 kolovoza, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2021. godini

Predmet natječaja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljivat će financijsku potporu organizatorima programa popularizacije znanosti započetima u 2021. godini za aktivnosti provedene u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

Programom popularizacije znanosti smatraju se neprofitni programi i događaji kojima se promiču znanost, znanstveno-istraživački rad i/ili znanstvene metode među djecom, učenicima, mladima i u široj društvenoj zajednici. Programom popularizacije znanosti ne smatraju se znanstveni ili znanstvenostručni skupovi (konferencije, kongresi, simpoziji, susreti, skupovi, savjetovanja i sl.) i škole te aktivnosti povezane s znanstveno-izdavačkom djelatnošću.

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva – udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, a koje se bave znanstvenostručnim, obrazovnim ili popularno-znanstvenim aktivnostima.

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske u najvećem iznosu od 50.000,00 kuna za pojedini program popularizacije znanosti za pokriće sljedećih troškova:

  • oprema i potrošni materijal,
  • najam prostora i tehnička podrška,
  • hotelski smještaj i putni troškovi gostujućih edukatora i organizatora.

 

Prijavitelj u zahtjevu mora navesti koji od prihvatljivih troškova prijavljuje i u kojem iznosu, a za svaki prijavljeni trošak dužan je dostaviti preslike računa ili predračuna/ponuda/ugovora.

U propisanome roku iz ovoga javnog poziva potrebno je cjelovitu natječajnu dokumentaciju dostaviti:

a) u tiskanom obliku na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za znanost i tehnologiju, „Javni poziv za financijsku potporu programima popularizacije znanosti u 2021. godini’“, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb.

b) elektroničkim putem u sustavu webObrasci.

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a zahtjevi se podnose zaključno s danom 31. kolovoza 2021. godine. Elektroničke prijave zatvaraju se u utorak, 31. kolovoza 2021. godine, u 16.00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content