Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija, organizacije civilnog društva – udruge registrirane prema Zakonu o udrugama i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske te trgovačka društva pod uvjetom da su svi navedeni registrirani za nakladničku (izdavačku) djelatnost

Rok za prijavu

31 kolovoza, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2021. godini

Predmet natječaja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljivat će financijsku potporu nakladnicima (izdavačima) znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku za knjige koje su objavljene u godini u kojoj se raspisuje javni poziv ili planiraju biti objavljene godinu dana od prijave na javni poziv.

Znanstvenom knjigom smatra se znanstvena autorska knjiga jednog ili više autora koja donosi rezultate znanstvenih istraživanja, znanstvena urednička knjiga (zbirka tekstova jednog ili više autora, zbornik sa znanstvenoga skupa i sl.), znanstveno referentno djelo: enciklopedija, leksikon, rječnik, gramatika, pravopis, priručnik, povijesni pregled, arhivska građa i sl., kritičko izdanje djela prema izvorniku, djelo na starohrvatskome i obrada starohrvatskih (staroslavenskih) jezika te djelo za promicanje znanosti (znanstveno-popularno djelo).

Visokoškolskim udžbenikom smatra se sveučilišni ili veleučilišni udžbenik sukladno rješenju odgovarajućeg povjerenstva, odnosno propisanoj proceduri odgovarajućeg visokog učilišta.

Ministarstvo financira izdavanje izvornih znanstvenih djela hrvatskih autora na hrvatskom jeziku, izvornih znanstvenih djela hrvatskih autora na nekom od svjetskih jezika i prijevode onih djela sa stranih jezika koji pridonose razvoju hrvatske znanosti i visokog obrazovanja te razvoju znanstvene i stručne terminologije na hrvatskome jeziku.

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija, organizacije civilnog društva – udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske te trgovačka društva pod uvjetom da su svi navedeni registrirani za nakladničku (izdavačku) djelatnost.

Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske, a u  priznate troškove ulaze:

  • tisak,
  • obrada za tisak i/ili za digitalno izdanje,
  • priprema tekstova (lektura, korektura, prijevod, uređivanje bibliografije i sl.),
  • honorari za autore i recenzente,
  • izdavačka prava.

 

U propisanome roku ovoga javnog poziva potrebno je ispisanu i potpisanu inačicu navedenoga obrasca s obvezujućim privicima dostaviti na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za znanost i tehnologiju, „Javni poziv za financijsku potporu izdavanju znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika u tiskanome i elektroničkome obliku u 2021. godini“, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb.

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a prijave se podnose zaključno s danom 31. kolovoza 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content