Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske

Rok za prijavu

30 lipnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financijsku potporu članarinama u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2022. godinu

Predmet natječaja

Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu za plaćanje članarine u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima (MZIT) za 2022. godinu.

Financijska potpora dodjeljuje se subjektima ovoga javnog poziva na temelju Plana razvoja istraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj i to za 2. razinu članstva u međunarodnim znanstvenoistraživačkim tijelima – „Članstva u međunarodnim znanstveno-istraživačkim tijelima za koja se kandidiraju ustanove – MZIT-u“.

Članarina čiji je ukupan iznos manji od 5.000,00 kuna nije prihvatljiva za dodjelu financijske potpore Ministarstva.

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Znanstvenom, odnosno znanstvenostručnom udrugom smatra se dobrovoljno i registrirano udruženje znanstvenih i stručnih radnika osnovano radi djelovanja, promidžbe, unaprjeđenja i razvoja znanosti i struke, pružanja stručne pomoći u obrazovanju i stjecanju novog znanja iz područja znanosti za koje je osnovano te popularizacije znanosti i rezultata znanstvenih istraživanja.

Zahtjevi za financijsku potporu članarinama podnose se na propisanom elektroničkom obrascu koji se može preuzeti na mrežnoj stranici Ministarstva. Ispunjeni elektronički obrazac potrebno je dostaviti u Excel formatu i u potpisanoj skeniranoj inačici, u elektroničkom obliku na elektroničke adrese: pisarnica@mzo.hr i mzit@mzo.hr, s naznakom „Za Javni poziv MZIT-u za 2022. godinu – kratki naziv članarine/a, prijavitelj“. Za financijsku potporu za članstva u nekoliko različitih međunarodnih znanstvenoistraživačkih tijela potrebno je za svaku članarinu popuniti poseban obrazac. Prijavitelj koji šalje prijave za više međunarodnih znanstvenoistraživačkih tijela dostavlja svu dokumentaciju u jednoj poruci elektroničke pošte.

Obavijest o rezultatima Javnoga poziva s popisom prijavitelja koji su ostvarili financijsku potporu te odobrenim sredstvima bit će objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva.

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je do 30. lipnja 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content