Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Za potporu mogu kandidirati obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva i druge pravne osobe u stopostotnom privatnom vlasništvu s do 50 zaposlenih te zadruge s do 10 zaposlenih (dalje: podnositelji), čije je sjedište na području Republike Hrvatske, koji su registrirani i započeli s radom najkasnije u siječnju 2020. godine, a ujedno imaju podmirene sve obveze prema državi (porezi, doprinosi i svi drugi oblici dugovanja).

Rok za prijavu

15 lipnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja u 2021.

Predmet natječaja

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja u 2021. na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore poslodavcima koji zapošljavaju navedene osobe.

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Novčana potpora iznosi 50.000,00 kuna po zaposlenoj osobi iz ciljne skupine, a moguće je ostvariti potporu za zapošljavanje jedne do najviše tri osobe iz ciljne skupine, pri čemu ukupno isplaćen iznos potpore ne može prelaziti 150.000,00 kuna

Potpora se može ostvariti jednokratno (zapošljavanjem tri osobe u istoj godini), odnosno u dva ili tri navrata (2+1, 1+2 ili 1+1+1) ukoliko podnositelj nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju prethodno odobrenih sredstava. 3) U Državnom proračunu za 2021. godinu osigurana su sredstva za pozitivno rješavanje 10 do 30 zahtjeva po ovom javnom pozivu, čime se može poduprijeti zapošljavanje do 30 osoba iz ciljne skupine.

U Državnom proračunu za 2021. godinu osigurana su sredstva za pozitivno rješavanje 10 do 30 zahtjeva po ovom javnom pozivu, čime se može poduprijeti zapošljavanje do 30 osoba iz ciljne skupine.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom javnom pozivu traje od 17. svibnja do 15. lipnja 2021. godine, a svi će zahtjevi biti riješeni do kraja 2021. godine.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content