Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prijaviti se mogu učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Republici Hrvatskoj

Rok za prijavu

30 lipnja, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Republici Hrvatskoj za nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika

Predmet natječaja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo Javni poziv učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Republici Hrvatskoj za nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika.

Sustavno nagrađivanje odgojno-obrazovnih radnika važno je kako bi se naglasila vrijednost kvalitetnih, motiviranih i inovativnih pojedinaca u sustavu odgoja i obrazovanja.

Na Javni poziv može se javiti ili biti predložen svaki odgojno-obrazovni radnik koji je u godini za koju se prijavljuje ostvario najmanje 15 bodova iz barem tri kategorije prema navedenim kriterijima vrednovanja i koji je dokazao izvrsnost tako da je ispunio barem jedan od sljedećih kriterija:

 • izradio i primijenio istaknut primjer uporabe inovativnih metoda poučavanja, vrednovanja ili odgojno-obrazovnog rada u školi;
 • javno objavio istaknut znanstveni ili stručni članak ili besplatni, otvoreni digitalni obrazovni sadržaj kojim se potiče primjena novih nastavnih metoda rada;
 • ostvario uspjeh u radu na unapređenju rada škole i odgojno-obrazovnog sustava.

 

Vrednuju se aktivnosti ostvarene u razdoblju od 16. lipnja 2021. do 15. lipnja 2022. godine.

Kriteriji vrednovanja sukladno Pravilniku o nagrađivanju, su sljedeći:

 1. Mentorstvo učenicima na natjecanjima
 2. Predavanja, radionice i edukacije
 3. Rad u stručnim vijećima, udrugama i sl.
 4. Stručni članci, nastavni materijali i obrazovni sadržaji
 5. Projekti
 6. Unaprjeđenje rada škole
 7. Rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja

 

Prilikom popunjavanja obrasca obvezno je:

 • priložiti poveznicu na dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje kriterija vrednovanja izvrsnosti,
 • dokumentaciju je potrebno pripremiti na nekom od računalnih oblaka za pohranu s kojih se dokumentacija može preuzeti na računalo,
 • dokumentacija mora biti dostupna bez prijave te je potrebno provjeriti dostupnost sadržaja na poveznici koristeći se anonimnim ili inPrivate prozorom mrežnog preglednika,
 • dokumente je potrebno kategorizirati u dvije mape kojima se dokazuje ostvarenost uvjeta za nagrađivanje:
 1. Kriteriji izvrsnosti prema Pravilniku o nagrađivanju,
 2. Kriteriji vrednovanja stručno-pedagoškog rada prema Pravilniku o nagrađivanju – razvrstani u podmape prema kategorijama aktivnosti za koje se prilaže dokumentacija, a za svaku od sedam kategorija potrebno je napraviti odgovarajuću podmapu imenovanu prema nazivu kategorije.

 

Prijavu možete pronaći na poveznici do 30. lipnja 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content