Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Učitelji, nastavnici (nastavnici, strukovni učitelji, suradnici u nastavi i odgajatelji), stručni suradnici i ravnatelji u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Republici Hrvatskoj

Rok za prijavu

2 srpnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv učiteljima, nastavnicima (nastavnicima, strukovnim učiteljima, suradnicima u nastavi i odgajateljima), stručnim suradnicima i ravnateljima u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima u Republici Hrvatskoj za nagrađivanje najuspješnijih odgojno-obrazovnih radnika

Predmet natječaja

Sustavno nagrađivanje odgojno-obrazovnih radnika važno je kako bi se naglasila vrijednost kvalitetnih, motiviranih i inovativnih pojedinaca u sustavu odgoja i obrazovanja.

Na javni poziv može se javiti, ili biti predložen, svaki odgojno-obrazovni radnik koji je u godini za koju se prijavljuje ostvario najmanje 15 bodova iz barem tri kategorije sukladno gore navedenim kriterijima vrednovanja i koji je dokazao izvrsnost tako da je ispunio barem jedan od sljedećih kriterija:

 • izradio i primijenio istaknuti primjer uporabe inovativnih metoda poučavanja, vrednovanja ili odgojno-obrazovnog rada u školi;
 • javno objavio istaknuti znanstveni ili stručni članak ili besplatni, otvoreni digitalni obrazovni sadržaj kojim se potiče primjena novih nastavnih metoda rada;
 • ostvario uspjeh u radu na unapređenju rada škole i odgojno-obrazovnog sustava.

 

Kriterij vrednovanja sukladno Pravilniku o nagrađivanju su sljedeći:

 1. MENTORSTVO UČENICIMA NA NATJECANJIMA:
 • Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na državnoj razini (po učeniku ili natjecateljskoj ekipi) – 2 boda
 • Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na međunarodnoj razini (po učeniku ili natjecateljskoj ekipi) – 3 boda

 

 1. PREDAVANJA, RADIONICE I EDUKACIJE:
 • Predavanje, radionica ili ogledni sat na županijskoj razini (po broju održanih međusobno različitih, uživo i online; do dva suautora) – 2 boda
 • Predavanje, radionica ili ogledni sat na međužupanijskoj/regionalnoj ili državnoj razini (po broju održanih međusobno različitih, uživo i online; do dva suautora) – 3 boda
 • Predavanje ili radionica na međunarodnoj razini (po broju održanih međusobno različitih, uživo i online; do dva suautora) – 4 boda
 • Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja (primjerice u Edutoriju, na obrazovnim portalima, školskim mrežnim stranicama, knjigama, zbornicima i brošurama) ako nije vrednovano u kategoriji stručni članci, nastavni materijali i obrazovni sadržaji – 2 boda
 • Vođenje ili mentoriranje (online) edukacije na državnoj razini u trajanju od barem 20 sati (po edukaciji) – 2 boda

 

 1. RAD U STRUČNIM VIJEĆIMA, UDRUGAMA I SL.:
 • Doprinos struci radom u strukovnim udrugama koje potiču, razvijaju i unapređuju struku (po godini) – 1 bod
 • Neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama ili s darovitima učenicima izvan školske ustanove odnosno u organizaciji ustanova ili udruga civilnog društva koje provode aktivnosti u području odgoja i obrazovanja djece i mladih (po godini) – 3 boda

 

 1. STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI:
 • Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj (do tri suautora; po broju objavljenih radova) – 2 boda
 • Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji izvan Republike Hrvatske (do tri suautora; po broju objavljenih radova) – 3 boda
 • Prijevod udžbenika, stručne literature, računalnoga obrazovnog programa i sl. – 3 boda
 • Autorstvo i suautorstvo stručnih knjiga, obrazovnih računalnih programa, priručnika i digitalnih obrazovnih sadržaja za barem 10 nastavnih sati, online edukacija u minimalnom trajanju od 20 sati (do tri suautora; po broju objavljenih publikacija) – 6 boda
 • Autorstvo i suautorstvo stručnih knjiga, obrazovnih računalnih programa, priručnika, digitalnih obrazovnih sadržaja za barem 10 nastavnih sati, online edukacija u minimalnom trajanju od 20 sati (više od tri suautora; po broju objavljenih publikacija) – 3 boda
 • Objavljivanje oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja, aktivnosti i sl. za učenike s teškoćama (po broju objavljenih radova) – 2 boda
 • Objavljivanje oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja, aktivnosti i sl. za darovite učenike (po broju objavljenih radova) – 2 boda
 • Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja za cijelu školsku godinu (obuhvat većeg dijela nekog nastavnog predmeta; po broju objavljenih sadržaja) – 6 boda

 

 1. PROJEKTI:
 • Vođenje ili koordiniranje projekta iz područja odgoja i obrazovanja u trajanju od najmanje godinu dana na državnoj razini (po projektu) – 3 boda
 • Vođenje ili koordiniranje međunarodnoga projekta iz područja odgoja i obrazovanja u trajanju od najmanje godinu dana (po projektu) – 5 boda
 • Vođenje ili koordiniranje međunarodnoga projekta iz područja odgoja i obrazovanja u trajanju od najmanje dvije godine (po projektu) – 6 boda
 • Sudjelovanje i doprinos realizaciji rezultata projekta na međunarodnoj razini (po projektu) – 3 boda

 

 1. UNAPRJEĐENJE RADA ŠKOLE:
 • Uređivanje školske mrežne stranice, školskoga lista ili školske stranice na društvenim mrežama (po godini i po publikaciji) – 2 boda
 • Pripremanje, osmišljavanje, sudjelovanje i organizacija javnoga događaja vezanog uz obrazovanje na županijskoj ili državnoj razini (po događaju) – 2 boda
 • Aktivno sudjelovanje u izvođenju programa za vanjske sudionike u regionalnome centru kompetentnosti (po godini) – 2 boda

 

 1. RAD NA UNAPRJEĐENJU SUSTAVA OBRAZOVANJA:
 • Sudjelovanje u osmišljavanju i provođenju istraživanja iz područja odgoja i obrazovanja na međužupanijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini (po broju) – 2 boda
 • Sudjelovanje u eksperimentalnome programu u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (po školskoj godini) – 4 boda
 • Osmišljavanje i provođenje istraživanja iz područja odgoja i obrazovanja na školskoj ili županijskoj razini, uz objavu rezultata istraživanja (po broju) – 2 boda
 • Osmišljavanje i provođenje istraživanja iz područja odgoja i obrazovanja na međužupanijskoj ili državnoj razini, uz objavu rezultata istraživanja (po broju) – 3 boda
 • Osmišljavanje i provođenje istraživanja iz područja odgoja i obrazovanja na međunarodnoj razini, uz objavu rezultata istraživanja (po broju) – 4 boda
 • Sudjelovanje u radnim skupinama, povjerenstvima i sl. za izradu strateških, zakonodavnih, kurikulumskih i sl. dokumenata na državnoj razini (po skupni i po godini) – 3 boda

 

Navedeni kriteriji vrednuju se za razdoblje od 16. lipnja 2020. do 15. lipnja 2021. godine.

Prijave se zaprimaju do 02. srpnja 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content