Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Učitelji, nastavnici i stručni suradnici osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj, zaposleni na neodređeno vrijeme.

Rok za prijavu

21 svibnja, 2021
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Javni poziv učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj za izbor učitelja, nastavnika i stručnog suradnika za rad u Europskim školama

Predmet natječaja

Javni poziv objavljuje se za rad u nastavi u Europskim školama u Bruxellesu (Laeken), Belgija, Bruxellesu (Woluwe), Belgija i Luxembourg, na određeno vrijeme, na jednu godinu s mogućnošću produljenja na pet godina, odnosno najdulje do devet godina, a iznimno do dvanaest godina sukladno propisima Europskih škola.

Na Javni poziv mogu se javiti učitelji, nastavnici i stručni suradnici osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj, zaposleni na neodređeno vrijeme.

Javni poziv objavljuje se za rad u nastavi na sljedećim radnim mjestima:

1. Europska škola u Bruxellesu (Laeken), Belgija:

  • učitelj/ica hrvatskog jezika – 1 izvršitelj/ica;
  • nastavnik/ica likovne umjetnosti (nastava se izvodi na engleskom ili francuskom jeziku) – 1 izvršitelj/ica;
  • nastavnik/ica informatike (nastava se izvodi na engleskom ili francuskom jeziku) – 1 izvršitelj/ica;
  • nastavnik/ica glazbene umjetnosti (nastava se izvodi na engleskom i francuskom jeziku) – 1 izvršitelj/ica;
  • stručni suradnik/ica za učenike srednje škole (komunikacija se održava na engleskom, francuskom i njemačkom jeziku) – 1 izvršitelj/ica.

 

2. Europska škola u Bruxellesu (Woluwe), Belgija:

  • učitelj/ica tjelesne i zdravstvene kulture (nastava se izvodi na engleskom ili francuskom jeziku) – 1 izvršitelj/ica.

 

3. Europska škola u Luxembourg, Luxembourg:

  • nastavnik/ica hrvatskog jezika – 1 izvršitelj/ica, za nastavnika/icu potrebna je odgovarajuća razina i vrsta obrazovanja te znanje engleskog jezika na razini C1 i francuskog jezika na razini B2.

 

Misija europskih škola jest pružiti višejezično i multikulturno obrazovanje za djecu vrtićke dobi, učenike osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. One su ponajprije usmjerene na djecu osoblja europskih institucija. Primarna svrha Europskih škola je obrazovati djecu na njihovu materinskom jeziku te s obzirom na to u svakoj školi postoji nekoliko jezičnih sekcija u kojima se jedinstveni program provodi u dijelu jezika istog kurikuluma.

Kandidati koji se prijavljuju na Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • imati hrvatsko državljanstvo;
  • imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja za učitelja, nastavnika, odnosno stručnog suradnika, u skladu sa Zakonom o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;
  • imati položen stručni ispit.

 

Poželjno je imati iskustvo u radu s djecom s posebnim potrebama, iskustvo u radu dobno heterogenim skupinama te iskustvo u korištenju informacijske i komunikacijske tehnologije.

Izabrani kandidat za vrijeme rada u Europskoj školi prva iz radnog odnosa ostvarivat će u školi u kojoj ima zasnovan radni odnos na neodređeno radno vrijeme te će se nakon isteka rada u Europskoj školi vratiti na rad u školu u kojoj ima zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme, na iste poslove ili druge odgovarajuće poslove.

Rad u Europskoj školi započinje 1. rujna 2021. godine.

Prijave na Javni poziv podnose se u roku od 15 dana od dana objave (21. svibnja 2021. godine).

Prijave se mogu poslati na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za osiguranje kvalitete i informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja, Javni poziv za rad učitelja/nastavnika i stručnoga suradnika u Europskim školama, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb.

Objavljeni natječaj

Skip to content