Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Trgovačka društva, ustanove, obrti i drugi pravni subjekti

Rok za prijavu

9 kolovoza, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv trgovačkim društvima, ustanovama, obrtima i drugim pravnim subjektima za organizaciju stručnoga skupa za usavršavanje nastavnika strukovnih predmeta

Predmet natječaja

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je s ciljem unapređenja sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta, razvila projekt pod nazivom “Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta”. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, a omogućit će važan pomak i razvoj inovativnog, otvorenog i fleksibilnoga sustava stručnog usavršavanja strukovnih nastavnika, temeljena na istraženim potrebama, relevantnim sadržajima, modernim metodama izvođenja, suvremenim IT alatima i rješenjima, širokoj mreži stručnjaka te ojačanim kapacitetima Agencije.

Jedna od ključnih aktivnosti ovog projekta je održavanje stručnih skupova za usavršavanje nastavnika strukovnih predmeta, zbog prepoznate potrebe nastavnika da se unaprijede njihove profesionalne kompetencije i ojačaju kapaciteti, kako bi mogli primjereno odgovoriti na promjene koje se događaju u sustavu odgoja i obrazovanja.

Stručni skup se organizira za nastavnike sljedećih obrazovnih sektora:

 • poljoprivreda, prehrana i veterina
 • šumarstvo, prerada i obrada drva
 • geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija
 • tekstil i koža
 • grafička tehnologija i audiovizualna tehnologija
 • strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
 • elektrotehnika i računalstvo
 • graditeljstvo i geodezija
 • ekonomija, trgovina i poslovna administracija
 • turizam i ugostiteljstvo
 • promet i logistika
 • zdravstvo i socijalna skrb
 • osobne, usluge zaštite i druge usluge

 

Stručni skup se može organizirati za nastavnike najmanje jednog, a najviše tri obrazovna sektora.

Podnositelj prijave dužan je izvršiti obveze po ovome Pozivu uredno, po najvišim profesionalnim standardima i priznatim pravilima struke, te u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju djelatnost za koju se stručni skup organizira. Ako se definirani broj sudionika za stručni skup ne prijavi, podnositelj prijave, iako je odabran, neće u ovom ciklusu održati edukaciju za koju je bio odabran.

U ovom ciklusu usavršavanja bit će odabrano najviše 5 pravnih subjekata, a Agencija zadržava pravo odrediti održavanje skupova na temelju liste redoslijeda ostvarenih bodova podnositelja prijave.

Podnositelj prijave mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • mora biti upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar, stoga je uz prijavu dužan dostaviti: izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 6 mjeseci, računajući od dana objave ovog Poziva,
 • mora dokazati da raspolaže odgovarajućim prostornim i materijalno-tehničkim uvjetima za održavanje stručnoga skupa, te je u tu svrhu uz prijavu dužan dostaviti: detaljan opis prostornih i materijalno-tehničkih uvjeta kojima raspolaže i to na Obrascu za prijavu koji je sastavni dio ovoga Poziva, najmanje dvije, a najviše pet fotografija, iz kojih mora biti vidljivo da raspolaže odgovarajućim prostornim i materijalno-tehničkim uvjetima,
 • mora dokazati da će imati na raspolaganju najmanje jednog stručnjaka kvalificiranog za održavanje stručnog skupa sukladno ovome pozivu te je u tu svrhu uz prijavu dužan dostaviti: životopis predavača iz kojeg mora biti vidljivo postojanje iskustva od najmanje jedne godine na poslovima povezanima s ishodima učenja modula, gdje je i na koji način stečeno te u kojem razdoblju,
 • uz prijavu mora dostaviti sadržaj modula napisan na najmanje 10 kartica teksta koji će biti predmet stručnog skupa, iz kojeg moraju biti vidljivi ishodi učenja, metode predavača, predviđene aktivnosti polaznika, zadatci pripremljeni za polaznike, kao i sve ostale okolnosti vezane uz održavanje stručnog skupa,
 • u prijavnom obrascu mora navesti obrazovni sektor za koji se prijava podnosi.

 

Za obavljanje poslova i zadataka, Agencija će isplatiti naknadu u iznosu od 5.000 kn bez PDV-a po održanom stručnome skupu za nastavnike jednog obrazovnog sektora.

Pravni subjekt obvezan je započeti s održavanjem stručnoga skupa 23. kolovoza 2021. godine, a sve ugovorne obveze dužan je ispuniti najkasnije do 15. rujna 2021godine.

Rok za dostavu prijave je 9. kolovoza 2021. godine do 16:00 sati.

Prijave se, sa svom traženom dokumentacijom, dostavljaju isključivo elektroničkom poštom na e-adresu: skupovi@asoo.hr.

Prijava se OBVEZNO vrši putem obrasca za prijavu kojeg možete pronaći na poveznici.

Objavljeni natječaj

Skip to content