Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti srednje strukovne, umjetničke i mješovite škole s učenicima upisanim isključivo u strukovna ili umjetnička zanimanja

Rok za prijavu

2 studenoga, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim  školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam u 2022. godini

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva je sudjelovanje u financiranju troškova izrade projekata.

Cilj Javnog poziva je Jačanje kompetencija učenika srednjih strukovnih i umjetničkih škola i razvijanje svijesti o mogućnostima razvoja karijere u turizmu.

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti srednje strukovne i umjetničke škole kojima su osnivači Grad Zagreb, županije ili Republika Hrvatska.

Spomenuti Prijavitelj projekt može prijavit samostalno ili u partnerstvu s jednom ili više drugih škola (tj. srednjim strukovnim i umjetničkim školama) različitih obrazovnih sektora. Osnivač partnera mora biti Grad Zagreb, županija ili Republika Hrvatska.

Prioriteti za dodjelu bespovratnih sredstava su projekti:

 • koje prijavljuju najmanje dvije škole partneri iz različitih obrazovnih sektora,
 • koji uključuju i pridružene partnere iz javnog, privatnog i/ili civilnog sektora,
 • koji su usmjereni na učenike osnovnih škola.

 

Prihvatljive aktivnosti koje će se financirati putem Javnog poziva su:

 • povezivanju obrazovnog sustava i poslodavaca u turizmu,
 • poboljšanju pristupačnosti turistima s invaliditetom,
 • ublažavanju utjecaja turizma na klimu i okoliš i obratno (ublažavanje – smanjivanje emisija stakleničkih plinova mjerama npr. energetske učinkovitosti, elektro-mobilnosti i sl. te prilagodbu klimatskim promjenama – korištenje rješenja zelene infrastrukture, digitalnih rješenja za rano uzbunjivanje o toplinskim valovima i ekstremnim vremenskim događajima, smanjenje otpada, i sl.).

 

Prihvatljivi troškovi su:

 • ukupni troškovi naknade mentorima (jednom ili više) mogu iznositi najviše 10% ukupne vrijednosti projekta,
 • troškovi izrade projekta: nabava robe i usluga za neposrednu provedbu projekta (papir, punjenja za pisače, CD/DVD-i , namirnice i pića, vrsta usluga i dr.),
 • nabavka opreme nužna za izradu projekta u visini do 20% ukupne vrijednosti projekta,
 • putni troškovi za potrebe provedbe projekta u visini do 10% ukupne vrijednosti projekta,
 • troškovi promocije/vidljivosti projekta u visini do 10% ukupne vrijednosti projekta

 

Ukupna planirana vrijednost javnog poziva iznosi 1.000.000,00 kn

Iznos zatraženih sredstava može biti najviše:

 • 25.000,00 kn ukoliko se prijavljuje 1 škola;
 • 50.000,00 kn ukoliko se projekt prijavljuje u partnerstvu 2 ili više škola.

 

Prijave dostaviti na adresu: Ministarstvo turizma i sporta, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Prijava na javni poziv – „Promocija i jačanje kompetencija strukovnih i umjetničkih zanimanja za turizam 2022.“ – ne otvarati“.

Javni poziv otvoren je do 2. studenog 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content