Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prijavu mogu podnijeti matične osnovne škole koje izvode redoviti odgojno-obrazovni program

Rok za prijavu

28 travnja, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv osnovnim školama za podnošenje prijava za sudjelovanje u Eksperimentalnom programu „Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva je odabir najmanje 50 osnovnih škola koje će sudjelovati u svim predviđenim aktivnostima provedbe Eksperimentalnog programa u trajanju od četiri školske godine te u aktivnostima koje su u funkciji Eksperimentalnog programa.

Aktivnosti u funkciji Eksperimentalnog programa uključivat će, ali neće biti ograničene na:

  • Infrastrukturna ulaganja i organizacijske prilagodbe – Svakoj odabranoj školi financirat će se prilagodba i opremanje škole za izvođenje Eksperimentalnog programa, a ukupan iznos ulaganja za sve škole uključene u Eksperimentalni program iznosi 15 milijuna eura (u prosjeku 300.000 eura po školi). Stručno usavršavanje učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja škole – U okviru Eksperimentalnoga programa Ministarstvo i agencije iz sustava odgoja i obrazovanja organizirat će i provoditi stručna usavršavanja, edukacije i informiranje učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja
  • Vanjsko vrednovanje i stručno praćenje – Ministarstvo će organizirati stručno praćenje primjene i vanjsko vrednovanje ishoda Eksperimentalnoga programa. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) nositelj je aktivnosti vanjskog vrednovanja Eksperimentalnog programa u svim aspektima ishoda Eksperimentalnog programa
  • Aktivnosti stručne podrške i razmjene iskustava – Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji škola koje sudjeluju u Eksperimentalnom programu obavezni su tijekom i nakon provedbe Eksperimentalnog programa sudjelovati u svim aktivnostima usmjerenim na sve oblike stručne podrške. Tijekom provedbe Eksperimentalnog programa odgojno-obrazovni djelatnici odabranih škola obavezni su sudjelovati u aktivnostima koje organizira Ministarstvo, a koje su usmjerene na razmjenu iskustava s drugim osnovnim školama u Hrvatskoj, osnivačima škola, roditeljima i drugim uključenim dionicima
  • Druge aktivnosti povezane s organizacijom i provedbom Eksperimentalnog programa – Učitelji, stručni suradnici i ravnatelji škola koje sudjeluju u Eksperimentalnom programu obavezni su sudjelovati i u drugim aktivnostima koje su u funkciji Eksperimentalnog programa (primjerice pružanje traženih informacija, sudjelovanje na sastancima, provedba smjernica i slično).

 

Prijavu mogu podnijeti matične osnovne škole koje izvode redoviti odgojno-obrazovni program te koje:

  • rade u jednoj smjeni (U sklopu ovog javnog poziva, organizacija rada u jednoj smjeni uključuje škole koje tijekom Javnog poziva rade u jednoj smjeni koja se ne rotira ili koje rade kontinuirano tijekom školskog dana u jednoj smjeni te će tijekom četiri školske godine, koliko traje Eksperimentalni program, raditi u jednoj smjeni),
  • tijekom Javnog poziva ne rade u jednoj smjeni, ali u skladu s Javnim pozivom pruže vjerodostojne dokaze o ispunjavanju svih uvjeta za jednosmjenski rad i službene odluke da će sve vrijeme Eksperimentalnog programa organizirati odgojno-obrazovni rad u jednoj smjeni,
  • rade u jednoj smjeni u koju je uključena najmanje polovica učenika škole te će sve vrijeme Eksperimentalnog programa raditi u jednoj smjeni.

 

Zainteresirane osnovne škole prijavljuju se putem prijavnoga elektroničkog obrasca dostupnog na poveznici.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 28. travnja 2023. godine do 23:59 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content