Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Nastavnici srednjih škola u Republici Hrvatskoj zaposleni na neodređeno puno radno vrijeme

Rok za prijavu

3 prosinca, 2021
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Javni poziv nastavnicima hrvatskoga jezika srednjih škola u Republici Hrvatskoj za izbor nastavnika hrvatskoga jezika za rad u Europskoj školi u Bruxellesu

Predmet natječaja

Predmet Javnog poziva: rad u nastavi u Europskoj školi u Bruxellesu (Laeken), Belgija, na određeno vrijeme, na 9 godina, a iznimno do 12 godina sukladno propisima Europskih škola.

Na Javni poziv mogu se javiti: nastavnici srednjih škola u Republici Hrvatskoj zaposleni na neodređeno puno radno vrijeme.

Javni poziv objavljuje se za rad u nastavi na radnome mjestu:

  • Europska škola u Bruxellesu (Laeken), Belgija: nastavnik/ica hrvatskoga jezika – 1 izvršitelj/ica.

 

Misija Europskih škola: pružiti višejezično i multikulturno obrazovanje za djecu vrtićke dobi, učenike osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. One su ponajprije usmjerene na djecu osoblja europskih institucija. Primarna svrha Europskih škola je obrazovati djecu na njihovu materinskom jeziku te s obzirom na to u svakoj školi postoji nekoliko jezičnih sekcija u kojima se jedinstveni program provodi u dijelu jezika istog kurikuluma.

Nastavnik/ica će poučavati hrvatski jezik kao materinski jezik učenike na srednjoškolskoj razini, što uključuje i pripremu za maturu. Prava i obveze učitelja definiraju se pravilima Europske škole. Za poučavanje hrvatskoga jezika potrebna je odgovarajuća razina i vrsta obrazovanja te iskustvo u radu s djecom srednjoškolske dobi. Potrebno je znanje francuskoga ili engleskoga jezika na razini C1.

Kandidati koji se prijavljuju na Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • imati hrvatsko državljanstvo,
  • imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja za nastavnika hrvatskoga jezika u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
  • imati položen stručni ispit.

 

Poželjno je imati iskustvo u radu s djecom s posebnim potrebama, iskustvo u radu s dobno heterogenim skupinama te iskustvo u korištenju informacijske i komunikacijske tehnologije.

Izabrani kandidat za vrijeme rada u Europskoj školi ostvarivat će prava iz radnoga odnosa u školi u kojoj ima zasnovan radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme te će se nakon isteka rada u Europskoj školi vratiti na rad u školu u kojoj ima zasnovan radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme, na iste poslove ili druge odgovarajuće poslove.

Prijave na Javni poziv podnose se do 3. prosinca 2021. godine, na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za osiguranje kvalitete i informacijsku potporu sustavu odgoja i obrazovanja, Javni poziv za rad nastavnika hrvatskoga jezika u Europskoj školi u Bruxellesu (Laeken), Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb.

Objavljeni natječaj

Skip to content