Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Gradovi indeksa razvijenosti I.-IV. skupine

Rok za prijavu

31 prosinca, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti I.-IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini

Predmet natječaja

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti I.-IV. skupine za financijsku potporu za sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini.

Poziv je objavljen sukladno Programu potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u gradovima Republike Hrvatske i Provedbenog programa Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. – 2024.

Ovaj Poziv je nastavak mjere iz 2019. godine koja se provodila sukladno raspisanom Javnom pozivu općinama indeksa razvijenosti I. do IV. skupine i ostalim sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivog prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u pedagoškoj godini 2019./2020. godini te Javnom pozivu općinama indeksa razvijenosti I. do IV. skupine i ostalim sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivog prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u pedagoškoj godini 2020./2021. godini.

Prihvatljivi prijavitelji se smatraju oni gradovi koje provode program predškolskog odgoja za djecu predškolske dobi od treće godine do polaska u osnovnu školu.

Ova mjera podrazumijeva osiguravanje financijske potpore iz Državnog proračuna za 2021. za što veće institucijsko zbrinjavanje djece predškolske dobi u gradovima s potpomognutih područja, a posebno manje naseljenih i ruralnih područja Republike Hrvatske u kojima nedostaje i/ili je slabo razvijena institucionalna podrška za djecu rane i predškolske dobi.

Za provedbu Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu osiguran je ukupan iznos od 3.262.500 kn. Mjerilo za dodjelu financijske potpore je broj djece upisan u dječji vrtić u pedagoškoj godini 2020./2021. (1. rujna 2020. do 31. kolovoza 2021.). Iznos po djetetu je 500,00 kuna/mjesečno. Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju iznosi 220.000,00 kuna (za najviše 40 djece za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 1. rujna 2020. do 31. kolovoza 2021.).

Rok za podnošenje prijava istječe danom iscrpljenja raspoloživih sredstava o čemu će pravovremeno biti postavljena obavijest na mrežnim stranicama.

Objavljeni natječaj

Skip to content