Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S-a i studentski centri sukladno čl. 2 Zakona o obavljanju studentskih poslova, a koji su upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2024
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv Fonda za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova (JP ZO 7/2024)

Predmet natječaja

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje projekata smanjivanja i ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i  ukidanja i/ili smanjivanja potrošnje fluoriranih stakleničkih plinova.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Javnog poziva su:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • tijela državne uprave,
  • javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S-a i
  • studentski centri sukladno čl. 2 Zakona o obavljanju studentskih poslova, a koji su upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija.

 

Ukupna raspoloživa sredstva po Javnom pozivu iznose 5.000.000,00 EUR.

Javnim pozivom dodjeljuju se sredstva pomoći najviše do 120.000,00 EUR opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom postojećem rashladniku vode, dizalici topline, klimatizacijskom ili rashladnom sustavu.

Prihvatljivi i opravdani troškovi po ovom Javnom pozivu su:

  • izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova na zamjeni postojećeg rashladnika vode, dizalice topline, klimatizacijskog ili rashladnog sustava;
  • nabava i ugradnja novog rashladnika vode, dizalice topline ili rashladnog sustava koja uključuje i demontažu i zbrinjavanje postojećeg nepokretnog rashladnika vode, dizalice topline, klimatizacijskih ili rashladnih sustava te zbrinjavanje zamijenjenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova te
  • stručni nadzor.

 

Prijava za financiranje po ovom Javnom pozivu dostavlja se u zatvorenoj omotnici u tiskanom i elektronskom obliku na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, s naznakom:  Javni poziv za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova (JP ZO 7/2024).

Rok za dostavu prijava završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2024. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content