Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Rok za prijavu

29 svibnja, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni natječaj za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Predmet natječaja

Javni natječaj raspisuje se za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu, na određeno vrijeme, na rok do najdulje četiri godine, za:

 • Saveznu Republiku Njemačku – 15 izvršitelja,
 • Talijansku Republiku – 1 izvršitelj,
 • Švicarsku Konfederaciju – 2 izvršitelja,
 • Francusku Republiku – 1 izvršitelj,
 • Kraljevina Nizozemska – 1 izvršitelj,
 • Republika Irska – 1 izvršitelj,
 • Crna Gora – 1 izvršitelj,
 • Mađarska – 2 izvršitelja.

 

Kandidati koji se prijavljuju na javni natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • imati hrvatsko državljanstvo,
 • imati zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima,
 • imati odgovarajuću razinu obrazovanja za učitelja razredne nastave ili učitelja hrvatskog jezika ili učitelja povijesti, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22),
 • imati odgovarajuću razinu obrazovanja za nastavnika hrvatskoga jezika ili nastavnika povijesti, u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 • za rad u Saveznoj Republici Njemačkoj potrebno je znanje njemačkog jezika
 • za rad u Talijanskoj Republici potrebno je znanje talijanskog jezika,
 • za rad u Švicarskoj Konfederaciji potrebno je znanje njemačkog jezika (1 izvršitelj) i francuskog jezika (1 izvršitelj),
 • za rad u Francuskoj Republici potrebno je znanje francuskog jezika,
 • za rad u Kraljevini Nizozemskoj potrebno je znanje engleskog jezika,
 • za rad u Republici Irskoj potrebno je znanje engleskog jezika,
 • za rad u Mađarskoj potrebno je znanje engleskog jezika

 

Kandidati koju su ranije radili kao učitelji hrvatske nastave u inozemstvu mogu biti ponovno izabrani, sukladno propisima iz područja rada.

Prijave na Javni natječaj podnose se poštom na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za ljudske potencijale, Javni natječaj za izbor učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb.

Rok za prijavu je 29. svibnja 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content