Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Za dodjelu državne stipendije mogu se natjecati studenti pripadnici romske nacionalne manjine

Rok za prijavu

1 studenoga, 2022
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni natječaj za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine

Predmet natječaja

Za dodjelu državne stipendije mogu se natjecati studenti pripadnici romske nacionalne manjine koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

  • da su hrvatski državljani ili da su državljani zemalja članica Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, što se dokazuje domovnicom, preslikom boravišne iskaznice ili odgovarajućom potvrdom koju izdaje nadležna policijska uprava;
  • da imaju status studenta sveučilišnoga, stručnoga ili poslijediplomskoga studija na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, što se dokazuje obrascem za prijavu koji ovjerava visoko učilište;
  • da imaju dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, što se dokazuje preslikom rodnoga lista ili ispisa iz popisa birača;
  • da izjavljuju da ne primaju drugu stipendiju iz javnih izvora (označava se na obrascu za prijavu).

 

Za dodjelu državne stipendije mogu se natjecati studenti pripadnici romske nacionalne manjine koji ispunjavaju sljedeće posebne uvjete, a to su izvršavanje studijskih obveza sukladno propisima visokog učilišta.

Obrazac za prijavu – ispisan, potpisan i ovjeren, zajedno s propisanom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za nacionalne manjine, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Javni natječaj za državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine za akademsku godinu 2022./2023.“

Prijave na Javni natječaj podnose se od 3. listopada do 1. studenoga 2022. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content