Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Za dodjelu državne stipendije mogu se natjecati studenti pripadnici romske nacionalne manjine.

Rok za prijavu

31 listopada, 2023
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni natječaj za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine upisane na sveučilišne, stručne i poslijediplomske studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, za akademsku godinu 2023./2024.

Predmet natječaja

Za dodjelu državne stipendije mogu se natjecati studenti pripadnici romske nacionalne manjine koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

  • da su hrvatski državljani ili da su državljani zemalja članica Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, što se dokazuje domovnicom, preslikom boravišne iskaznice ili odgovarajućom potvrdom koju izdaje nadležna policijska uprava;
  • da imaju status studenta sveučilišnoga, stručnoga ili poslijediplomskoga studija na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, što se dokazuje obrascem za prijavu koji ovjerava visoko učilište;
  • da imaju dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, što se dokazuje preslikom rodnoga lista ili ispisa iz popisa birača;
  • da izjavljuju da ne primaju drugu stipendiju iz javnih izvora (označava se na obrascu za prijavu).

 

Iznos državne stipendije za studente koji redovito upisuju višu godinu studija (bez zaostajanja/ponavljanja) je 358,35 EUR/2.700,00 HRK mjesečno. Iznos državne stipendije za studente koji ne upisuju višu godinu, odnosno imaju zaostajanje/ponavljanje godine studija je 291,99 EUR/2.200,00 HRK mjesečno.

Prijava za stipendiju podnosi se u sljedećim koracima: Obrazac za prijavu stipendije preuzima se s internetske stranice: https://mzo.gov.hr/; Student popunjava, ispisuje i potpisuje obrazac za prijavu; Točku 3. obrasca za prijavu popunjava, potpisuje i ovjerava žigom ovlaštena osoba visokog učilišta na kojem student studira; Skenirani obrazac za prijavu, u cijelosti popunjen i ovjeren od visokog učilišta student šalje na adresu: studentiromi-stipendije@mzo.hr.

Obrazac za prijavu – ispisan, potpisan i ovjeren, zajedno s propisanom dokumentacijom poslati poštom na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za nacionalne manjine, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Javni natječaj za državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine za akademsku godinu 2023./2024.“.

Prijave na Javni natječaj podnose se do 31. listopada 2023. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content