Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Jedinice regionalne i lokalne samouprave, tijela državne uprave, ostale proračunske i izvanproračunske korisnike, ustanove, zadruge, trgovačka društva, obrtnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, privatne iznajmljivače, kao i samostalne djelatnosti te ostale pravne subjekte (izuzev udruga), što uključuje i upravitelje višestambenih zgrada

Rok za prijavu

Facebook
Twitter
LinkedIn

Izmjene Javnog poziva za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-1/22)

Predmet natječaja

U Javnom pozivu od 30. ožujka 2022. godine, mijenja se točka VI. odjeljak 1 i 2 na način da ista sada glasi:

VI. Način podnošenja prijave:

  • Prijava na Poziv podnosi se dostavom obvezne dokumentacije iz točke VI I. Poziva na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB) putem preporučene pošte ili osobnom dostavom putem prijamnog ureda Fonda, na adresu: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.
  • Podnošenje prijava na Poziv započinje 25. travnja 2022. godine od 9:00 sati.

 

U Pozivu se mijenja točka VII. odjeljak 1, točke 3., 5. i 6. na način da ista sada glasi:

  • Potvrdu Porezne uprave o podmirenju obveza javnih davanja, ne stariju od 30 dana od dana prijave na Poziv, ne odnosi se na upravitelje višestambenih zgrada.
  • Izjavu o primljenim potporama, potpisanu od odgovorne/ovlaštene osobe, odnosi se na trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnike), obiteljska poljoprivredna gospodarstva, privatne iznajmljivače, samostalne djelatnosti, zadruge, suvlasnike višestambene/stambeno-poslovne zgrade koji obavljaju gospodarsku djelatnost u zgradi u kojoj se provodi Projekt te druge prijavite/je koji ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu odnosno koji vode poslovne knjige u skladu s propisima profitnog računovodstva.
  • Izjavu prijavitelja da ne podliježe kriterijima neprihvatljivosti, potpisanu od odgovorne/ovlaštene osobe, odnosi se na trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnike), obiteljska poljoprivredna gospodarstva, privatne iznajmljivače, samostalne djelatnosti, zadruge, suvlasnike višestambene/stambeno-poslovne zgrade koji obavljaju gospodarsku djelatnost u zgradi u kojoj se provodi Projekt te druge prijavitelje koji ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu odnosno koji vode poslovne knjige u skladu s propisima profitnog računovodstva.

 

Ostale točke Poziva i prilozi Poziva ostaju neizmijenjeni.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content