Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Kulturne i umjetničke institucije

Rok za prijavu

30 lipnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

INFO DAN Kreativne Europe povodom novih poziva potprograma Kultura

Predmet natječaja

Nakon što je krajem svibnja usvojen program rada za prvu godinu programa Kreativna Europa 2021. – 2027. te odobrena Uredba za programsko razdoblje 2021. – 2027., Europska komisija službeno je objavila početak novog programa za potporu europskim kulturnim i kreativnim sektorima.

Proračun novog programa od 2,44 milijarde eura predstavlja povećanje za više od 60 % u odnosu na prethodni proračun, a ulagat će se u aktivnosti kojima se jača kulturna raznolikost i odgovara na potrebe i izazove kulturnih i kreativnih sektora.

U okviru potprograma Kultura trenutno su otvorena četiri poziva:

U okviru Međusektorskog potprograma otvorena su dva poziva:

 

Svi koji žele saznati više o novostima u Programu i trenutno otvorenim pozivima te postupku prijave, pozivani su sudjelovati na INFO DANU: KREATIVNA EUROPA (2021. – 2027.) – POTPROGRAM KULTURA u srijedu, 30. lipnja 2021. godine, s početkom u 11.00 sati koje će se održati putem ZOOM platforme.

Za sudjelovanje na online događanju potrebna je prijava, budući da je broj sudionika ograničen.

Objavljeni natječaj

Skip to content