Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su: udruga, savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga.

Rok za prijavu

30 lipnja, 2021
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen natječaj ESF – UP.02.2.2.14 – „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III“

Predmet natječaja

Opći cilj Poziva: Jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz osiguravanje pružanja i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja.
Ovaj program dodjele bespovratnih sredstava provodi se kroz tri skupine formirane u skladu sa specifičnim ciljevima i ciljnim skupinama Poziva:

 1. Pružanje usluge osobne asistencije ciljnoj Skupini 1;
 2. Pružanje usluge komunikacijskog posrednika ciljnoj Skupini 2;
 3. Pružanje usluge videćeg pratitelja ciljnoj Skupini 3.
  Specifični ciljevi Poziva:
 4. Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem
  tjelesnih oštećenja, osoba s intelektualnim i mentalnim oštećenjima kroz pružanje usluge
  osobne asistencije (primjenjivo za Skupinu 1);
 5. Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života gluhim i gluhoslijepim osobama kroz
  pružanje usluge komunikacijskog posrednika (primjenjivo za Skupinu 2);
 6. Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života slijepim osobama kroz pružanje
  usluge videćeg pratitelja (primjenjivo za Skupinu 3).

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 150.000.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova od kojih 85% predstavljaju sredstva Europske unije, a 15% predstavljaju sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Krajnji rok za dostavu projektnih prijava za sve tri skupine je 30. lipnja 2021. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content