Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruge, zaklade, pravne osobe vjerske zajednice, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj te umjetničke organizacije. Prihvatljivi partneri: Obavezni partner na projektu je područna služba ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ostali partneri na projektu mogu biti udruge, zaklade, pravne osobe vjerske zajednice, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, umjetničke organizacije, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, obrazovne ustanove osnovnoškolske i srednjoškolske razine, ustanove za obrazovanje odraslih, ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti usmjerenih na mlade i/ili djelatnosti vezane uz aktivnosti posredovanja pri zapošljavanju, zdravstva i/ili socijalne skrbi, lokalne razvojne agencije ili lokalne akcijske grupe.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2020
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu

Predmet natječaja

Poziv „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu ima za cilj provedbu aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba (mladih u dobi 15-29 godina koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja niti u sustavu obrazovanja odraslih i pri tome nisu registrirani u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), a kako bi im se omogućio pristup tržištu rada te ih se osnažilo za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 8.ii.1 (IZM) Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih (IZM) na tržište rada.

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 50.000.000,00 HRK.

Iznos bespovratnih sredstava:

  • najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK,
  • najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 2.000.000,00 HRK.
    Projektne prijedloge moguće je podnositi od 27. srpnja 2020. godine od 9:00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content