Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruge, zaklade, pravne osobe vjerske zajednice, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj te umjetničke organizacije. Prihvatljivi partneri: Obavezni partner na projektu je područna služba ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ostali partneri na projektu mogu biti udruge, zaklade, pravne osobe vjerske zajednice, pravna osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj, umjetničke organizacije, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, obrazovne ustanove osnovnoškolske i srednjoškolske razine, ustanove za obrazovanje odraslih, ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti usmjerenih na mlade i/ili djelatnosti vezane uz aktivnosti posredovanja pri zapošljavanju, zdravstva i/ili socijalne skrbi, lokalne razvojne agencije ili lokalne akcijske grupe.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu

Predmet natječaja

Poziv „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu ima za cilj provedbu aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba (mladih u dobi 15-29 godina koji ne rade, nisu u sustavu redovitog obrazovanja niti u sustavu obrazovanja odraslih i pri tome nisu registrirani u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), a kako bi im se omogućio pristup tržištu rada te ih se osnažilo za aktivno sudjelovanje na tržištu rada.

Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 8.ii.1 (IZM) Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih (IZM) na tržište rada.

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 50.000.000,00 HRK.

Iznos bespovratnih sredstava:

  • najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 HRK,
  • najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 2.000.000,00 HRK.
    Projektne prijedloge moguće je podnositi od 27. srpnja 2020. godine od 9:00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content