Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruge i zaklada koje su osnovane, registrirane i djeluju sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17,98/19) te Zakonu o zakladama (NN 106/18, 98/19).

Rok za prijavu

31 prosinca, 2020
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a

Predmet natječaja

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prihvatljivi prijavitelji su udruge i zaklada koje su osnovane, registrirane i djeluju sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17,98/19) te Zakonu o zakladama (NN 106/18, 98/19).

Prijavitelj se mora prijaviti u projektnom partnerstvu odnosno u
provedbi projekta mora sudjelovati najmanje jedna udruga (neovisno je li u ulozi prijavitelja ili partnera) te najmanje jedna javna znanstvena institucija/organizacija iz STEM područja upisana u Upisnik znanstvenih organizacija ili javna visoko-obrazovna institucija iz STEM područja upisana u Upisnik visokih učilišta.

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 96.000.000,00 kn. Najviša stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok će se obvezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 3.000.000,00 kn.

Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, pri čemu prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava. U ovom Pozivu na dostavu projektnih prijedloga Korisnicima se osigurava isplata predujma u iznosu od najviše 40% od ugovorenog iznosa bespovratnih sredstava.

Planirano trajanje provedbe projekata je od 18 do 24 mjeseca, od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Sukladno projektnim elementima u Prijavnom obrascu A dio, prijavitelj je obvezan odabrati najmanje jednu aktivnost unutar Elementa 1 : • aktivnosti (nacionalni i inozemni seminari, predavanja, programi i edukacije) jačanja „soft“
vještina i vještina poučavanja (trening za trenere);
• studijski posjeti (nacionalnim i inozemnim) organizacijama koje se bave inovativnim metodama
prezentacije i približavanja STEM-a krajnjim korisnicima;
• sajmovi, konferencije (nacionalne i inozemne) vezane uz nove metode učenja i prezentiranja STEM područja.

Prijava na Poziv počinje dana 15. srpnja 2020. godine, a završava istekom 2020. godine ili danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima utvrđenima za predmetni postupak dodjele, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.

Više o ostalim uvjetima natječaja kao i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći putem poveznice:

Objavljeni natječaj

Skip to content