Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruge i zaklada koje su osnovane, registrirane i djeluju sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17,98/19) te Zakonu o zakladama (NN 106/18, 98/19).

Rok za prijavu

31 prosinca, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a

Predmet natječaja

Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prihvatljivi prijavitelji su udruge i zaklada koje su osnovane, registrirane i djeluju sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17,98/19) te Zakonu o zakladama (NN 106/18, 98/19).

Prijavitelj se mora prijaviti u projektnom partnerstvu odnosno u
provedbi projekta mora sudjelovati najmanje jedna udruga (neovisno je li u ulozi prijavitelja ili partnera) te najmanje jedna javna znanstvena institucija/organizacija iz STEM područja upisana u Upisnik znanstvenih organizacija ili javna visoko-obrazovna institucija iz STEM područja upisana u Upisnik visokih učilišta.

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 96.000.000,00 kn. Najviša stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok će se obvezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 3.000.000,00 kn.

Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, pri čemu prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava. U ovom Pozivu na dostavu projektnih prijedloga Korisnicima se osigurava isplata predujma u iznosu od najviše 40% od ugovorenog iznosa bespovratnih sredstava.

Planirano trajanje provedbe projekata je od 18 do 24 mjeseca, od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Sukladno projektnim elementima u Prijavnom obrascu A dio, prijavitelj je obvezan odabrati najmanje jednu aktivnost unutar Elementa 1 : • aktivnosti (nacionalni i inozemni seminari, predavanja, programi i edukacije) jačanja „soft“
vještina i vještina poučavanja (trening za trenere);
• studijski posjeti (nacionalnim i inozemnim) organizacijama koje se bave inovativnim metodama
prezentacije i približavanja STEM-a krajnjim korisnicima;
• sajmovi, konferencije (nacionalne i inozemne) vezane uz nove metode učenja i prezentiranja STEM područja.

Prijava na Poziv počinje dana 15. srpnja 2020. godine, a završava istekom 2020. godine ili danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima utvrđenima za predmetni postupak dodjele, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.

Više o ostalim uvjetima natječaja kao i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći putem poveznice:

Objavljeni natječaj

Skip to content