Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Rok za prijavu

10 srpnja, 2020
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga u 2020. godini

Predmet natječaja

Pravo prijave na Javni poziv imaju organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.
Ministarstvo će dodjeljivati financijsku potporu organizacijama civilnog društva – znanstvenim i znanstvenostručnim udrugama za njihovu redovitu djelatnost u 2020. godini.

Financijska potpora dodjeljuje se u najvećem iznosu od 25.000,00 kuna za pokriće troškova:

  • obavljanja osnovne djelatnosti,
  • opreme,
  • izobrazbe i usavršavanja članova udruge.

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a zahtjevi se podnose zaključno s danom 10. srpnja 2020. godine. Elektroničke prijave zatvaraju se 10. srpnja 2020. godine, u 16:00 sati.

Objavljeni natječaj

Skip to content