Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija

Rok za prijavu

10 srpnja, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2020. godini

Predmet natječaja

Pravo prijave na Javni poziv imaju organizacije civilnog društva – udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske te trgovačka društva registrirana za nakladničku (izdavačku) djelatnost.

Pravo prijave imaju i znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija, osim javnih znanstvenih instituta i javnih visokih učilišta jer su im troškovi izdavanja znanstvenih i znanstveno-stručnih časopisa za popularizaciju znanosti prihvatljivi u sklopu programskog financiranja.
Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnome proračunu Republike Hrvatske.

U priznate troškove objavljivanja časopisa ulaze:

 • tisak,
 • obrada,
 • priprema tekstova,
 • priprema teksta u XML ili drugim odgovarajućim formatima,
 • poštarina,
 • uredski pribor i oprema,
 • honorari za administrativno-tehničke i tajničke poslove,
 • digitalizacija starih brojeva, izrada/održavanje mrežne stranice časopisa i/ili elektroničkog sustava za uređivanje časopisa,
 • priprema pretraživača PDF formata s pripadajućim meta-podacima, priprema drugih formata rada,
 • sustavi za otkrivanje plagijata,
 • troškovi edukacije uredništva, članarine u odgovarajućim međunarodnim organizacijama,
 • drugi opravdani troškovi prema posebnom obrazloženju.

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, prijave se podnose zaključno s danom 10. srpnja 2020. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content