Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Na Javni poziv može se javiti, ili biti predložen, svaki odgojno-obrazovni radnik koji je u godini za koju se prijavljuje ostvario najmanje 15 bodova iz barem tri kategorije (koje su navedene niže u tekstu) i koji je dokazao izvrsnost tako da je ispunio barem jedan od sljedećih kriterija: – izradio i primijenio istaknuti primjer uporabe inovativnih metoda proučavanja, vrednovanja ili odgojno-obrazovnog rada u školi; – javno objavio istaknuti znanstveni ili stručni članak ili besplatni, otvoreni digitalni obrazovni sadržaj kojim se potiče primjena novih nastavnih metoda rada; – ostvario uspjeh u radu na unapređenju rada škole i odgojno-obrazovnog sustava. Kriteriji vrednovanja sukladno Pravilniku o nagrađivanju https://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_53_1019.html, Članak 4. su sljedeći: – mentorstvo učenicima na natjecanjima; – predavanja, radionice, edukacije; – rad u stručnim vijećima, udrugama i sl.; – stručni članci, nastavni materijali i obrazovni sadržaji; – projekti; – unaprjeđenje rada škole; – rad na unaprjeđenju sustava obrazovanja. Kriteriji se vrednuju za razdoblje od 16. lipnja 2019. do 15 lipnja 2020. godine. Sustavno nagrađivanje odgojno-obrazovnih radnika važno je kako bi se naglasila vrijednost kvalitetnih, motiviranih i inovativnih pojedinaca u sustavu odgoja i obrazovanja. Prijave se zaprimaju do 30. lipnja 2020. godine.

Rok za prijavu

30 lipnja, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content