Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruge.

Rok za prijavu

4 svibnja, 2020
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2020./2021.

Predmet natječaja

Pravo prijave na Javni poziv ima udruga:

 • koja je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske te aktivno i kontinuirano djeluje
  na području Republike Hrvatske;
 • čije je primarno djelovanje usmjereno na pružanje potpore slijepim i slabovidnim
  učenicima i studentima u odgojno-obrazovnim ustanovama i visokim učilištima u
  Republici Hrvatskoj;
 • koja ima najmanje jednog suradnika osobu odgovarajuće kvalifikacije, a ostali suradnici odgovarajuće kompetencije i najmanje pet godina specifičnog iskustva potrebnog za realizaciju aktivnosti prilagodbe i izrade udžbenika i drugih materijala primjerenih potrebama slijepih i slabovidnih učenika i studenata;
 • koja u projektno partnerstvo uključuje odgojno-obrazovnu ustanovu, a može uključiti i dodatne partnere koji djeluju u području obrazovanja, javne ustanove, nakladničke kuće, organizacije civilnog društva te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • koja u svoj rad uključuje volontere i/ili studente;
 • koja na provedbi projekta namjerava zapošljavati nezaposlene osobe odgovarajuće kvalifikacije, s iskustvom u području prilagodbe o čemu prilažu Izjavu o namjeri zapošljavanja. Prednost imaju osobe s invaliditetom s odgovarajućom kvalifikacijom i iskustvom.
  Ciljevi Javnoga poziva su zadovoljiti potrebe slijepih i slabovidnih učenika i studenata projektima udruga koje će osigurati pristupačnost, prilagodbu, prijepis, tisak i dotisak udžbenika i drugih obrazovnih materijala, kao i literature na Brailleovu pismu u tiskanom izdanju, digitalnome obliku, zvučnome zapisu i uvećanome tisku koji će pridonijeti izjednačavanju uvjeta uključivanja u odgojno-obrazovni proces škola i visokih učilišta.Ukupna planirana vrijednost Javnoga poziva je do 3.961.741 kuna uz sljedeći raspon:
 • najmanji iznos koji se može zatražiti i ugovoriti po projektnom prijedlogu je 5.000,00 kuna, a
 • najveći iznos koji se može zatražiti i ugovoriti po projektnom prijedlogu je 200.000,00 kuna.
  Rok za podnošenje prijava je do 4. svibnja 2020. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content