Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Rok za prijavu

24 travnja, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za prijavu autora opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje nastavnika strukovnih predmeta

Predmet natječaja

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih razvila je projekt pod nazivom ,Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta”.

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, a omogućit će značajan pomak i razvoj inovativnog, otvorenog i fleksibilnog sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta temeljenog na istraženim potrebama, relevantnim sadržajima, modernim metodama izvođenja, suvremenim IT alatima i rješenjima, širokoj mreži stručnjaka te ojačanim kapacitetima ASOO-a.

Cilj ovih opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje je da se nastavnicima strukovnih predmeta omogući dodatno samostalno stručno usavršavanje u područjima njihova interesa.

Autori opširnijih pisanih materijala za samostalno učenje prijavljuju se putem prijavnog obrasca koji je sastavni dio ovog Javnog poziva. U prijavnom obrascu potrebno je ispuniti sve tražene segmente te priložiti razrađeni materijal opširnijeg sadržaja za samostalno učenje u obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog poziva. Uz prijavni obrazac autori prilažu i životopis u Europass formatu koji ne prelazi više od tri stranice i iz kojega je vidljivo profesionalno iskustvo autora.

Odabrani autori primit će odgovarajuću financijsku naknadu za svoj rad. Iznos i kriteriji financijskih naknada utvrđeni su financijskim planom Projekta, a bit će definirani ugovorom o djelu. Predviđeno je za izradu materijala sedam radnih dana po 1.000,00 kn neto/dan (ako autor životopisom dokaže da ima više od 10 godina radnog iskustva), 720,00 kn neto/dan (ako autor životopisom dokaže da ima više od 8 godina radnog iskustva) iii 560,00 kn neto/dan (ako autor životopisom dokaže da ima 5 do 8 godina radnog iskustva).

Rok za dostavu prijave je 24. travnja 2020. godine do 12:00 sati.
Prijave se podnose elektroničkom poštom na adresu. skupovi@asoo.hr

Objavljeni natječaj

Skip to content