Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Cilj ovoga programa je olakšati i razviti visokokvalitetnu znanstvenu i tehnološku suradnju hrvatskih i francuskih znanstvenika na zajedničkim znanstvenoistraživačkim projektima. Natječaj je otvoren svim visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim ustanovama Republike Hrvatske i Francuske Republike. Samo s francuske strane moguće je sudjelovanje poduzeća pod uvjetom da su povezana s akademskim partnerom. Jedan od važnijih kriterija pri odabiru projekata predstavlja aktivno sudjelovanje i mobilnost mladih istraživača, posebno doktoranada i postdoktoranada. Prihvatljivi prijavitelj iz RH mora imati aktivan projekt (najmanje do srpnja 2022. godine kao voditelj ili suradnik uz suglasnost voditelja) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova ili programa Europske unije ili projekt financiran iz sredstava matične ustanove. Prijavi je potrebno priložiti dokument koji to dokazuje. Prijavitelj, a ujedno i voditelj bilateralnoga projekta u RH, u trenutku prijave mora imati: – doktorat znanosti, – najmanje znanstveno zvanje i radno mjesto znanstvenoga suradnika ili znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta. Ukupni iznos sredstava u visini od 2.540,00 eura, u kunskoj protuvrijednosti, za prvu godinu projekta Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH doznačit će na račun hrvatske ustanove preko koje je projekt prijavljen. Rok za predaju prijava je 29. lipnja 2020. godine.

Rok za prijavu

29 lipnja, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-francuskih znanstvenoistraživačkih projekata u sklopu programa „Cogito“ Partnerstvo Hubert Curien za razdoblje 2021. – 2022.

Predmet natječaja

Cilj ovoga programa je olakšati i razviti visokokvalitetnu znanstvenu i tehnološku suradnju hrvatskih i francuskih znanstvenika na zajedničkim znanstvenoistraživačkim projektima.

Natječaj je otvoren svim visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim ustanovama Republike Hrvatske i Francuske Republike. Samo s francuske strane moguće je sudjelovanje poduzeća pod uvjetom da su povezana s akademskim partnerom.

Jedan od važnijih kriterija pri odabiru projekata predstavlja aktivno sudjelovanje i mobilnost mladih istraživača, posebno doktoranada i postdoktoranada.

Prihvatljivi prijavitelj iz RH mora imati aktivan projekt (najmanje do srpnja 2022. godine kao voditelj ili suradnik uz suglasnost voditelja) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova ili programa Europske unije ili projekt financiran iz sredstava matične ustanove. Prijavi je potrebno priložiti dokument koji to dokazuje.

Prijavitelj, a ujedno i voditelj bilateralnoga projekta u RH, u trenutku prijave mora imati:

  • doktorat znanosti,
  • najmanje znanstveno zvanje i radno mjesto znanstvenoga suradnika ili znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta.

Ukupni iznos sredstava u visini od 2.540,00 eura, u kunskoj protuvrijednosti, za prvu godinu projekta Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH doznačit će na račun hrvatske ustanove preko koje je projekt prijavljen.

Rok za predaju prijava je 29. lipnja 2020. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content