Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, i 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Rok za prijavu

10 travnja, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2020. godini

Predmet natječaja

Pravo prijave na Javni poziv imaju znanstvene organizacije iz sustava znanstvene djelatnosti, odnosno ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija te organizacije civilnog društva – znanstvene i znanstvenostručne udruge registrirane prema Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14, i 70/17 i 98/19) i upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

Znanstvenim i znanstvenostručnim skupom, smatra se redovito ili povremeno okupljanje znanstvenika i stručnjaka radi prezentacije rezultata znanstvenih istraživanja, razmjene iskustava i rasprave o važnim pitanjima u ovome području smjernica i odluka u vezi s poticanjem daljnjeg razvoja znanosti ili struke.


Financijska potpora dodjeljuje se sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske u najvećem iznosu od 50.000,00 kuna za pojedini skup ili školu.

Javni poziv za financijsku potporu otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva, a zahtjevi se podnose zaključno s danom 10. travnja 2020. godine.

U propisanome roku ovog javnog poziva, potrebno je cjelovitu natječajnu dokumentaciju dostaviti na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za znanost i tehnologiju „Javni poziv za financijsku potporu u pripremi i održavanju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i škola u 2020. godini“, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb.

Objavljeni natječaj

Skip to content