Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji za bespovratna sredstva mogu biti: – pravne osobe koje su registrirane za proizvodnju audiovizualnih djela, – obrti registrirani za proizvodnju audiovizualnih djela, – nezavisni producenti/ice zajednički s redateljima/icama, sa scenarijem za koji su stekli autorska prava ili potpisali rezervaciju tj. opciju s autorom/icom, u svrhu snimanja audiovizualnog djela (neovisno o njihovom prethodnom filmskom radu i iskustvu).

Rok za prijavu

3 travnja, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu sredstvima Državnog proračuna u 2020. godini

Predmet natječaja

Cilj Javnog poziva je očuvanje stečevina i ublažavanje negativnih posljedica Domovinskog rata kroz poticanje stvaranja audiovizualnih djela o Domovinskom ratu. Poseban cilj Javnog poziva je očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata kroz sufinanciranje audiovizualnih djela o Domovinskom ratu.

Prioriteti ovog Javnog Poziva su:
– unapređenje javne dostupnosti audiovizualnog sadržaja o Domovinskom ratu,
– osiguravanje uvjeta za nastajanje audiovizualnih djela od posebne tematske vrijednosti,
– povećanje razine osviještenosti o osobama i događajima u Domovinskom ratu,
– promicanje vrijednosti obrambenog i osloboditeljskog Domovinskog rata.

U Državnom proračunu za 2020. godinu planirana su sredstva za odobravanje najmanje 10 projektnih prijedloga. Jednom projektu je po ovom Javnom pozivu moguće odobriti najviše do 120.000,00 kuna, uključujući i taj iznos za jednu fazu produkcije ili postprodukcije audiovizualnog djela o Domovinskom ratu. Osim toga, podnositelj zahtjeva može prijaviti projekt koji je sufinanciran iz drugog izvora u određenom postotku ukupnog iznosa projekta, ali ne za iste troškove.

Sve zainteresirane strane svoje projekte prijavljuju na propisanim obrascima, koji se mogu preuzeti u na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/. Prijave se dostavljaju isključivo poštanskim putem na adresu Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijave na ovaj Javni poziv podnose se u roku od 30 dana od dana objave, zaključno s 03. travnjem 2020. godine.

 

Objavljeni natječaj

Skip to content