Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Osnovne i srednje škole

Rok za prijavu

6 ožujka, 2020
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020.

Predmet natječaja

Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020. radi zadovoljavanja različitih potreba učenika, a u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima te poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima.
Na ovaj poziv osnovne i srednje škole mogu prijaviti projekte u sklopu izvannastavnih aktivnosti s ciljem razvoja učeničkih kompetencija, vještina, kreativnosti, samopouzdanja, asertivnosti i dr., i to uz:

 • izradu multidisciplinarnih programa rada za učenike,
 • osmišljavanje i implementaciju novih metoda i oblika rada s učenicima,
 • osmišljavanje i provedbu istraživačkih projekata i projektnih zadataka,
 • osiguranje e-učenja i korištenja tehnologije koji omogućavaju pristup izvorima specifičnog znanja za učenike,
 • suradnju odgojno-obrazovnih ustanova sa znanstvenim institucijama, istraživačkim centrima,
  javnim ustanovama i drugim pravnim i fizičkim subjektima koji ispunjavaju uvjete za rad s učenicima (npr. udrugama),
 • unapređenje mentorskoga rada učitelja, nastavnika i stručnih suradnika s učenicima.
  Svaka škola može prijaviti jedan projekt na propisanome obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do 20.000,00 kn.
  Ukupni zatraženi iznos preporučuje se rasporediti za:
 • materijalne troškove za provedbu izvannastavnih aktivnosti,
 • edukaciju učitelja/nastavnika/stručnih suradnika škole,
 • ostale troškove povezane s provedbom izvannastavnih aktivnosti.

Nakon završetka provedbe projekta, škole Ministarstvu podnose izvješće te detaljan financijski prikaz utrošenih sredstava.
Rok za podnošenje prijava je 6. ožujka 2020. godine.

Objavljeni natječaj