Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Osnovne i srednje škole

Rok za prijavu

6 ožujka, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020.

Predmet natječaja

Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2019./2020. radi zadovoljavanja različitih potreba učenika, a u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima te poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima.
Na ovaj poziv osnovne i srednje škole mogu prijaviti projekte u sklopu izvannastavnih aktivnosti s ciljem razvoja učeničkih kompetencija, vještina, kreativnosti, samopouzdanja, asertivnosti i dr., i to uz:

 • izradu multidisciplinarnih programa rada za učenike,
 • osmišljavanje i implementaciju novih metoda i oblika rada s učenicima,
 • osmišljavanje i provedbu istraživačkih projekata i projektnih zadataka,
 • osiguranje e-učenja i korištenja tehnologije koji omogućavaju pristup izvorima specifičnog znanja za učenike,
 • suradnju odgojno-obrazovnih ustanova sa znanstvenim institucijama, istraživačkim centrima,
  javnim ustanovama i drugim pravnim i fizičkim subjektima koji ispunjavaju uvjete za rad s učenicima (npr. udrugama),
 • unapređenje mentorskoga rada učitelja, nastavnika i stručnih suradnika s učenicima.
  Svaka škola može prijaviti jedan projekt na propisanome obrascu, a najviši zatraženi iznos za financiranje može biti do 20.000,00 kn.
  Ukupni zatraženi iznos preporučuje se rasporediti za:
 • materijalne troškove za provedbu izvannastavnih aktivnosti,
 • edukaciju učitelja/nastavnika/stručnih suradnika škole,
 • ostale troškove povezane s provedbom izvannastavnih aktivnosti.

Nakon završetka provedbe projekta, škole Ministarstvu podnose izvješće te detaljan financijski prikaz utrošenih sredstava.
Rok za podnošenje prijava je 6. ožujka 2020. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content