Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Projekt „Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU“ obuhvaća suradnju između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, tijela u sustavu upravljanja i kontrole europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj te regionalnih koordinatora (regionalnih razvojnih agencija) sa neformalnim grupama studenata i studentskim udrugama. Cilj projekta je podizanje svijesti i znanja o fondovima EU, odnosno informiranje studentske populacije o različitim mogućnostima korištenja fondova EU, sustavu upravljanja i kontrole korištenja fondova te pripremi i provedbi projekata. Studenti koji će sudjelovati u provedbi projekta imat će priliku dobiti nova i proširiti postojeća znanja o fondovima EU, kohezijskoj politici, financijskim perspektivama, pripremi i provedbi projekata EU te mogućnostima za mlade kroz financiranje EU sredstvima. Za sudjelovanje u Projektu Akademija prihvatljive su neformalne grupe studenata i studentske udruge upisane u evidenciju studentskih organizacija pri pojedinom visokom učilištu rješenjem čelnika visokog učilišta. Neformalne grupe studenata odnosno studentske udruge koja se prijavljuje za sudjelovanje u Projektu Akademija moraju imati najmanje 3 člana koja će aktivno sudjelovanje u radu Akademije. Prijaviti se mogu studenti preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija kao i studenti preddiplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija. Projekt će se provoditi u razdoblju od ožujka do rujna 2020. godine. Zainteresirani kandidati popunjene Prijavne obrasce za iskazivanje interesa i popratnu dokumentaciju trebaju dostaviti zaključno sa 17. veljače 2020. godine u elektroničkom obliku na adresu edukacije@mrrfeu.hr ili poštom na adresu: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Sektor za komunikaciju i jačanje kapaciteta u području EU fondova Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb

Rok za prijavu

17 veljače, 2020
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sudjelovanje u projektu „Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU”

Predmet natječaja

Objavljeni natječaj