Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Projekt „Akademija regionalnoga razvoja i fondova EU“ obuhvaća suradnju između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, tijela u sustavu upravljanja i kontrole europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj te regionalnih koordinatora (regionalnih razvojnih agencija) sa neformalnim grupama studenata i studentskim udrugama. Cilj projekta je podizanje svijesti i znanja o fondovima EU, odnosno informiranje studentske populacije o različitim mogućnostima korištenja fondova EU, sustavu upravljanja i kontrole korištenja fondova te pripremi i provedbi projekata. Studenti koji će sudjelovati u provedbi projekta imat će priliku dobiti nova i proširiti postojeća znanja o fondovima EU, kohezijskoj politici, financijskim perspektivama, pripremi i provedbi projekata EU te mogućnostima za mlade kroz financiranje EU sredstvima. Za sudjelovanje u Projektu Akademija prihvatljive su neformalne grupe studenata i studentske udruge upisane u evidenciju studentskih organizacija pri pojedinom visokom učilištu rješenjem čelnika visokog učilišta. Neformalne grupe studenata odnosno studentske udruge koja se prijavljuje za sudjelovanje u Projektu Akademija moraju imati najmanje 3 člana koja će aktivno sudjelovanje u radu Akademije. Prijaviti se mogu studenti preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija kao i studenti preddiplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija. Projekt će se provoditi u razdoblju od ožujka do rujna 2020. godine. Zainteresirani kandidati popunjene Prijavne obrasce za iskazivanje interesa i popratnu dokumentaciju trebaju dostaviti zaključno sa 17. veljače 2020. godine u elektroničkom obliku na adresu edukacije@mrrfeu.hr ili poštom na adresu: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Sektor za komunikaciju i jačanje kapaciteta u području EU fondova Miramarska cesta 22, 10 000 Zagreb

Rok za prijavu

17 veljače, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content