Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Rok za prijavu

28 veljače, 2020
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja

Predmet natječaja

Na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2018. do 2020. godine s ciljem sufinanciranja troškova obrazovanja osoba iz ciljne skupine Programa te podizanja razine njihovog obrazovanja i promjene zanimanja u svrhu poboljšanja kvalifikacijske strukture i olakšavanja pristupa tržištu rada, a radi povećanja njihove zapošljivosti, objavljuje se ovaj javni poziv.

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Poticajna sredstva za podmirivanje troškova obrazovanja po ovom javnom pozivu moguće je odobriti za stjecanje prvog zanimanja (u programima obrazovanja za stjecanje niže razine srednjeg obrazovanja, trogodišnjim strukovnim programima obrazovanja, četverogodišnjim strukovnim programima obrazovanja i gimnazijskim programima obrazovanja), prekvalifikaciju (za osobe sa stečenom srednjom stručnom spremom za jedno zanimanje radi stjecanja stručne spreme iste obrazovne razine za novo zanimanje te za osobe sa stečenom srednjom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme), osposobljavanje (za osobe koje imaju završenu osnovnu školu ili stečenu srednju školsku spremu odnosno srednju stručnu spremu) te stjecanje dodatnih znanja i vještina (za osobe koje imaju stečenu najmanje srednju školsku spremu, odnosno srednju stručnu spremu).

Ministarstvo može snositi troškove obrazovanja kroz programe stjecanja prvog zanimanja, prekvalifikacije ili osposobljavanja do iznosa od 12.000,00 kuna po osobi, isplatom izravno obrazovnoj ustanovi koja provodi obrazovanje.

Ministarstvo može snositi troškove stjecanja dodatnih znanja i vještina do iznosa od 6.000,00 kuna po osobi, isplatom izravno obrazovnoj ustanovi koja provodi obrazovanje.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom javnom pozivu traje od 30. siječnja do 28. veljače 2020. godine, a svi zahtjevi će biti riješeni do kraja 2020. godine.

Objavljeni natječaj

Skip to content