Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruga iz sustava športa.

Rok za prijavu

15 ožujka, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2019. godini

Predmet natječaja

Prijavitelj na Natječaj mora biti udruga iz sustava športa koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu te ispunjava sljedeće uvjete:
 upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje na području Republike Hrvatske
najmanje godinu dana zaključno s danom objave Natječaja u području aktivnosti za koju
prijavljuje program;
 upisana je u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija i vodi transparentno
financijsko poslovanje u skladu s propisima o neprofitnom računovodstvu;
 upisana je u Registar sportskih djelatnosti

Prijavitelji na Natječaj mogu imati partnere u provedbi programa. Prihvatljivi partneri mogu biti:
 udruge iz sustava športa;
 ustanove iz sustava športa;
 odgojno – obrazovne ustanove (dječji vrtići, osnovne škole i srednje škole).

Cilj Natječaja je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenju psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje športom na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Objavljeni natječaj

Skip to content