Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Udruga iz sustava športa.

Rok za prijavu

15 ožujka, 2019
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja u 2019. godini

Predmet natječaja

Prijavitelj na Natječaj mora biti udruga iz sustava športa koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu te ispunjava sljedeće uvjete:
 upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluje na području Republike Hrvatske
najmanje godinu dana zaključno s danom objave Natječaja u području aktivnosti za koju
prijavljuje program;
 upisana je u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija i vodi transparentno
financijsko poslovanje u skladu s propisima o neprofitnom računovodstvu;
 upisana je u Registar sportskih djelatnosti

Prijavitelji na Natječaj mogu imati partnere u provedbi programa. Prihvatljivi partneri mogu biti:
 udruge iz sustava športa;
 ustanove iz sustava športa;
 odgojno – obrazovne ustanove (dječji vrtići, osnovne škole i srednje škole).

Cilj Natječaja je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenju psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje športom na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Objavljeni natječaj

Skip to content