Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Gradovi/općine ili njihovi odbori za bratimljenje ili mreže, druge razine tijela lokalne/regionalne uprave, savezi/udruženja tijela lokalne uprave, neprofitne organizacije koje predstavljaju tijela lokalne uprave. Druge organizacije koje mogu sudjelovati kao partneri u projektu su neprofitne organizacije.

Rok za prijavu

1 ožujka, 2019
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen natječaj za mjeru 2.2. Umrežavanje gradova

Predmet natječaja

Broj partnera: projekt mora uključivati organizacije iz najmanje četiri prihvatljive zemlje od kojih su barem dvije države članice EU-a.
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: do 150.000 EUR.

Maksimalni postotak su-financiranja: do 70% ukupne vrijednosti projekta.

Iznos pred-financiranja: 40-60% iznosa granta, s isplatom u roku od 30 dana nakon slanja Odluke o financiranju.

Objavljeni natječaj

Skip to content