Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

-Jedinice lokalne samouprave.

Rok za prijavu

1 veljače, 2019
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljena dva natječaja Europsko sjećanje i Bratimljenje gradova

Predmet natječaja

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) objavila je 2 natječaja u sklopu programa Europa za građane 2014-2020 za potprogram 1.1. Europsko sjećanje i u sklopu potprograma Demokratski angažman i građansko sudjelovanje: 2.1. Bratimljenje gradova s rokom za prijavu 1. veljače 2019., do 12 sati.

Objavljeni natječaj