Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Osnivači ustanova za strukovno obrazovanje (jedinice područne /regionalne/ samouprave).

Rok za prijavu

15 lipnja, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv osnivačima za kandidiranje ustanova za strukovno obrazovanje za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti

Predmet natječaja

Kandidaturu ustanove za strukovno obrazovanje za imenovanje regionalnim centrom kompetentnosti podnose osnivači ustanova za strukovno obrazovanje (jedinice područne/regionalne/samouprave).

Provedba postupka predviđenog člankom 33. Zakona o strukovnom obrazovanju (Narodne novine, broj 30/09, 24/10, 22/13 i 25/18) koja se odnosi na zaprimanje, provjeru usklađenosti s uvjetima propisanim navedenim člankom Zakona i vrednovanje razvojnih planova ustanova za strukovno obrazovanje koje će predložiti osnivači za imenovanje regionalnim centrima kompetentnosti.

Nakon dovršetka postupka i u skladu parametrima i smjernicama utvrđenim dokumentom Mreže regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju ministar nadležan za obrazovanje donijet će odluku o imenovanju odabranih ustanova regionalnim centrima kompetentnosti.

U prvoj fazi, a sukladno dokumentu Mreže, regionalni centri kompetentnosti imenovat će se u (pod)sektorima: turizam i ugostiteljstvo, strojarstvo, elektrotehnika, informacijske i komunikacijske tehnologije, poljoprivreda i zdravstvo.

Objavljeni natječaj

Skip to content