Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi Prijavitelji: Komponenta 1. : organizacije civilnog društva – udruge; Komponenta 2: socijalni partneri – sindikati, udruge sindikata više razine, udruge poslodavaca, udruge poslodavaca više razine.

Rok za prijavu

16 kolovoza, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Otvoreni privremeni poziv Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada

Predmet natječaja

Prihvatljivi Prijavitelji:
Komponenta 1. : organizacije civilnog društva – udruge;
Komponenta 2: socijalni partneri – sindikati, udruge sindikata više razine, udruge poslodavaca, udruge poslodavaca više razine.

Za obje komponente Prijavitelja obvezno je projektno partnerstvo. Opći cilj je Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom socijalnim partnerima i visokoobrazovnim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi, te jačanje socijalnog dijaloga u kontekstu kreiranja boljih uvjeta rada s naglaskom na sezonske poslove.

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga: 76.000.000,00 HRK, Komponenta 1: 66.000.000,00 HRK; Komponenta 2: 10.000.000,00 HRK. Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Objavljeni natječaj

Skip to content