Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi Prijavitelji: Komponenta 1. : organizacije civilnog društva – udruge; Komponenta 2: socijalni partneri – sindikati, udruge sindikata više razine, udruge poslodavaca, udruge poslodavaca više razine.

Rok za prijavu

16 kolovoza, 2018
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen Otvoreni privremeni poziv Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada

Predmet natječaja

Prihvatljivi Prijavitelji:
Komponenta 1. : organizacije civilnog društva – udruge;
Komponenta 2: socijalni partneri – sindikati, udruge sindikata više razine, udruge poslodavaca, udruge poslodavaca više razine.

Za obje komponente Prijavitelja obvezno je projektno partnerstvo. Opći cilj je Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom socijalnim partnerima i visokoobrazovnim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi, te jačanje socijalnog dijaloga u kontekstu kreiranja boljih uvjeta rada s naglaskom na sezonske poslove.

Ukupna vrijednost Poziva na dostavu projektnih prijedloga: 76.000.000,00 HRK, Komponenta 1: 66.000.000,00 HRK; Komponenta 2: 10.000.000,00 HRK. Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Objavljeni natječaj

Skip to content