Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su udruga ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja prijavljuje projekt u okviru ovog Poziva, nositelj projekta.

Rok za prijavu

14 svibnja, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2018. godinu

Predmet natječaja

Opći cilj Poziva je osnaživanje udruga mladih i za mlade te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu podizanja kvalitete života mladih.

Za financiranje projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je iznos od 6.300.000,00 kuna . Okvirni broj projekata koji se planira financirati: 60-160 projekata.

Prijavitelj može od Ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta. Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može zatražiti do 70% iznosa za financiranje projekta.

Objavljeni natječaj

Skip to content