Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Na natječaj se mogu prijaviti udruge, zaklade i ustanove (vrtići, škole, domovi umirovljenika, knjižnice i dr.) registrirane u Republici Hrvatskoj. PRIMA poziv 2018. raspisan je u veljači 2018. te su rokovi sljedeći: •za prijavu projekata u sklopu Section 1 –-17. travnja 2018. godine (status: poziv otvoren); •za prijavu projekata u sklopu Section 2 – 27. ožujka 2018. godine (status: poziv zatvoren). Prijava projekata održava se u dvije faze, a navedeni rokovi odnose se na prvu fazu, tzv. Stage 1 Pre-proposals

Rok za prijavu

10 svibnja, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Natječaj za prijavu za ostvarivanje financijske podrške za građanske akcije u 2018. godini

Predmet natječaja

Na natječaj se mogu prijaviti udruge, zaklade i ustanove (vrtići, škole, domovi umirovljenika, knjižnice i dr.) registrirane u Republici Hrvatskoj s akcijom u kojoj se aktivnosti pokreću od strane same organizacije, institucije ili zainteresirane skupine građana koje djeluju pri toj
organizaciji/instituciji. Svaki od prihvatljivih prijavitelja: udruga, zaklada ili ustanova ima pravo na ovaj natječaj poslati samo 1 (jednu) prijavu.

Ako prijavitelj pošalje više od jedne prijave na ovaj natječaj, sve će prijave biti odbijene zbog nepoštivanja propisanih uvjeta natječaja.

Cilj natječaja je podrška građanskim akcijama u lokalnoj zajednici kojima se podiže razina kvalitete življenja u toj zajednici kroz poticanje aktivnog građanstva i korištenje potencijala lokalne zajednice.

Visina financijske podrške je do 15.000,00 kn. Broj podrški koje će se odobriti: do 60 podrški – po 3 podrške u 20 županija.

Objavljeni natječaj

Skip to content