Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

-organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, fundacije, privatne ustanove, vjerske zajednice, pravne osobe Katoličke crkve) koje su osnovane sa svrhom promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji; – pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti;- javne ustanove;-tijela državne uprave;- tijela jedinica lokalne samouprave;-tijela jedinica područne (regionalne) samouprave.

Rok za prijavu

2 svibnja, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Javni poziv za podnošenje prijava pravnih osoba za (su)financiranje programa i projekata

Predmet natječaja

Pravne osobe koje imaju pravo ostvariti (su)financiranje programa/projekata temeljem ovog Javnog poziva su: -organizacije civilnog društva (udruge, zaklade, fundacije, privatne ustanove, vjerske zajednice, pravne osobe Katoličke crkve) koje su osnovane sa svrhom promicanja obiteljskih vrijednosti i osnaživanja obitelji; – pravne osobe osnovane za obavljanje kulturnih, obrazovnih, sportskih, rekreacijskih i sličnih djelatnosti;- javne ustanove;-tijela državne uprave;- tijela jedinica lokalne samouprave;-tijela jedinica područne (regionalne) samouprave.

Predmet Javnog poziva jest zaprimanje prijava pravnih osoba zainteresiranih za ostvarivanje (su)financiranja programa i projekata koje iste žele provesti u predstojećem vremenskom razdoblju, a koji programi i projekti su usmjereni na dobrobit djece i mladih te podršku istima kroz različite sadržaje koji su od vitalne važnosti za njihov rast i razvoj, sve sukladno utvrđenjima u daljnjem tekstu Javnog poziva.

Za potrebe dodjele potpora pravnim osobama za (su)financiranje programa i projekata na temelju ovog Javnog poziva, Zaklada je u okviru svojeg, javno objavljenog, Financijskog plana za 2018. godinu predvidjela i osigurala ukupni iznos financijskih sredstava u visini od 3.500.000,00 kn.

Zaklada će temeljem ovog Javnog poziva (su)financirati programe i projekte pravnih osoba u najnižem pojedinačnom iznosu od 10.000,00 kn , odnosno u najvišem pojedinačnom iznosu od 250.000,00 kn .

Objavljeni natječaj

Skip to content