Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Dječji vrtići, osnovne i srednje škole; Neprofitne udruge ili ustanove.

Rok za prijavu

15 ožujka, 2018
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini “Radost života”

Predmet natječaja

Na natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini prijaviti se mogu:1.Dječji vrtići, osnovne i srednje škole; 2.Neprofitne udruge ili ustanove.

Vrednovat će se isključivo projekti koji realizacijom mogu doprinijeti poboljšanju uvjeta života i dobrobiti djece i mladih u zajednici. To se odnosi na svu djecu i mlade, a posebno na ranjive skupine poput djece s teškoćama u razvoju, djece pripadnike nacionalnih manjina, djece koja žive u teškim životnim uvjetima, djece žrtve nasilja, djece bez roditeljske skrbi, nadarene djece itd.

Vrednovat će se kvaliteta i originalnost prijavljenog projekta, važnost za lokalnu i širu zajednicu (korist od projekta, uključenost djece u njegovu provedbu, dostupnost specifične usluge za djecu na određenom području).

Projekte mogu osmisliti i djeca u školama pod mentorstvom svojih učitelja i nastavnika. Projekti mogu biti edukativne prirode (aktivnosti za unapređenje znanja i vještina djece u nekom području, ) i humanitarni (direktno pomažu djeci iz osjetljivih skupina).

Posebno će se vrednovati projekti u kojima djeca aktivno participiraju, kreirajući ih i donoseći odluke, pomažući drugima i sebi u svojoj zajednici.

Objavljeni natječaj

Skip to content