Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su udruge.

Rok za prijavu

10 prosinca, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU u svrhu ostvarenja financijske potpore u 2017. godini

Predmet natječaja

Cilj ovog natječaja je dati potporu projektima koji će informirati i upoznati što veći broj građana s različitim aspektima članstva u EU. Posebno je potrebno usmjeriti aktivnosti na djecu i mlade te što bolju informiranost o različitim mogućnostima korištenja prednosti članstva za građane.

Za financiranje projekata u okviru ovog natječaja raspoloživ je iznos od 1.050.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem natječaja može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 20.000,00 kuna, a najveći 100.000,00 kuna.

Projekti se mogu financirati u 100% iznosu ukupnih prihvatljivih troškova projekta, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

Objavljeni natječaj

Skip to content