Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su udruge.

Rok za prijavu

10 prosinca, 2017
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Objavljen natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU u svrhu ostvarenja financijske potpore u 2017. godini

Predmet natječaja

Cilj ovog natječaja je dati potporu projektima koji će informirati i upoznati što veći broj građana s različitim aspektima članstva u EU. Posebno je potrebno usmjeriti aktivnosti na djecu i mlade te što bolju informiranost o različitim mogućnostima korištenja prednosti članstva za građane.

Za financiranje projekata u okviru ovog natječaja raspoloživ je iznos od 1.050.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem natječaja može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu je 20.000,00 kuna, a najveći 100.000,00 kuna.

Projekti se mogu financirati u 100% iznosu ukupnih prihvatljivih troškova projekta, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

Objavljeni natječaj

Skip to content