Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Srednje škole koje provode obrazovne programe u sektoru poljoprivrede, prehrane i veterine.

Rok za prijavu

23 studenoga, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Javni poziv srednjim školama – promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja u poljoprivredi 2017.

Predmet natječaja

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti srednje škole koje provode obrazovne programe u sektoru poljoprivrede, prehrane i veterine. Prijavitelj može prijaviti najviše jedan projekt, samostalno ili s partnerom. Partneri mogu biti srednje škole koje provode obrazovne programe u sektoru poljoprivrede, prehrane i veterine.

Prihvatljivi troškovi:

  1. opremanje objekata, nabava strojeva, opreme i računalnih programa najviše do iznosa tržišne vrijednosti.
  2. usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, troškovi javne nabave, studije izvedivosti, izrada poslovnog plana, izrada projektno-tehničke dokumentacije, izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini radi očuvanja temeljnih zahtjeva za građevinu tijekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena, a sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje, sveukupno najviše do 20 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Ukupna planirana vrijednost javnog poziva je 5.000.000,00 kn. Iznos zatraženih i odobrenih sredstava može biti najviše: – 500.000,00 kn ukoliko se prijavljuje 1 prijavitelj (škola); – 1.000.000,00 kn ukoliko se prijavljuju 2 prijavitelja (partneri).Najniža vrijednost zatraženih sredstava po projektu može iznositi 50.000,00 kn.

Prijavitelj po projektu može tražiti do 100% vrijednosti projekta.

Objavljeni natječaj

Skip to content