Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva.

Rok za prijavu

31 prosinca, 2019
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen trajni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava ”Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina”

Predmet natječaja

Opći cilj je povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama.

Ciljne skupine: – Nezaposlene osobe koje su ujedno pripadnici najmanje jedne od sljedećih marginaliziranih skupina – dugotrajno nezaposlene osobe, osobe romske nacionalne manjine, osobe s invaliditetom, beskućnici, liječeni ovisnici o drogama, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, migranti mlade osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi mlade osobe nakon izlaska iz alternativne skrbi i korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu; – Stručnjaci koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina na području zapošljavanja i socijalnog uključivanja.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 99.918.750,00 HRK. Najniži iznos sredstava je 350.000,00 HRK, a najviši iznos sredstava iznosi 1.500.000,00 HRK. Intenzitet potpore je 100%.

Objavljeni natječaj

Skip to content