Natječaji

Nadležno tijelo

Mogući prijavitelji

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu s Odlukom o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja utvrđene kao osnivači osnovnih i srednjih škola.

Rok za prijavu

15 rujna, 2017
Facebook
Twitter
LinkedIn

Objavljen Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2017. godini prema Programu podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama

Predmet natječaja

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti na izgradnji, nadogradnji, rekonstrukciji, obnovi, sanaciji, adaptaciji i opremanju fiksnom opremom prihvatljivih objekata ili dijelova objekata. Prihvatljive su i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih radova. Najviši ukupni iznos sufinanciranja Ministarstva po Korisniku, može iznositi 5.000.000,00 kuna s PDV-om. Najviši udjel Ministarstva u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti 50% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju. Neće se sufinancirati aktivnosti čija je ukupna vrijednost na jednom objektu manja od 200.000,00 kuna s PDV-om.

Objavljeni natječaj

Skip to content